Danes ob polnoči je pričel veljati O D L O K o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Zaradi izrednega stanja, ki ga je povzročil koronavirus, bo prepovedano gibanje in zbiranje na javnih površinah.

Odlok se ne uporablja za pristojne službe, ki opravljajo dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil. Tako bo gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju za posameznike dovoljen za:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

– dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Te izjeme veljajo ob pogoju, da posamezniki upoštevajo varno razdaljo do drugih oseb.

Kot izjema se smatrajo skupina ljudi kot so družine (ožji družinski člani) ali člani skupnega gospodinjstva, ki lahko ob svojem gibanju zagotovijo varno razdaljo do gibanja podobne skupine oz. skupin ter skupine sodelavcev do največ 5 oseb, ki se skupaj vozijo na delo ali pa so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Vlada je predvidela še, da lahko župani glede na specifične potrebe v skupnosti z javno objavljenim sklepom te izjeme za območje posamezne lokalne skupnosti še podrobneje opredelijo.

Odlok , ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 30/2020 z dne 19. marca 2020 bo veljal do preklica.

Za vse, ki bi kršili odlok, pa jim bo izrečena globa po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.