Ministrstvo za infrastrukturo in občina Hrastnik sta prejšnji teden podpisala Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste R1 – 221/1221 Trbovlje Hrastnik. Gre za tretjo, zadnjo fazo rekonstrukcije državne ceste na odseku Rinaldo Hrastnik skozi sotesko Boben.

Omenjena rekonstrukcija obsega modernizacijo ceste v dolžini 530 m, regulacijske ureditve, oporne in podporne konstrukcije, izgradnjo nadomestnega vodovoda ter urejanje ostale infrastrukture (TK vodi, KKS, javna razsvetljava). Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Ozzing d.o.o. Trbovlje, po poročilu hrastniške občine pa je izbran tudi že izvajalec del.  Dela, ki niso neposredno povezana z voziščem, naj bi se pričela izvajati v prihodnjem mesecu, rekonstrukcija same ceste pa naj bi potekala v poletnih mesecih v času šolskih počitnic, ko je cesta manj obremenjena.