Poleg Občine Trbovlje je tudi Občina Hrastnik objavila javni poziv za zbiranje prijav za škodo zaradi suše v letu 2022.
Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki mu je zaradi neugodnih vremenskih razmer bilo uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Škode ni možno uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta – npr. pri žitih (pšenica, ječmen …) ali pri sadju (češnje, ribez …).
V OBRAZCU 2 – OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI morate kot vlagatelji obvezno izpolniti naslednje podatke:

  1. PODATKI O NESREČI

1.4 Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva1.5 Davčna številka1.6 Naslov nosilca1.7 KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev1.8 Transakcijski račun1.9 Prejel občinska sredstva

  1. OCENA ŠKODE

Stolpec A: GERK in katastrska občinaStolpec B: Vrsta kultureStolpec C: Šifra – Seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v %Stolpec F: Površina poškodovane kultur v GERK-u v arihStolpec H: Zavarovalnica, številka zavarovalne police

  1. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno.

Obrazec 2 podpišete 2x in se smatra potrjen z datumom prejema na občino.

Časa za prijavo škode imate do 19. septembra 2022, in sicer po pošti (Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik) ali osebno pa vlogo vložite osebno na vložišču občine. Dodatne informacije lahko dobite prek telefona na številki 03 56 54 363.
Če je torej suša okrnila vaš letni prihodek, ne pozabite pravočasno oddati vloge na Občini.