Od danes dalje je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije.
To pomeni, da je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta zato Policija in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvajala poostren nadzor.