Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, Regionalna razvojna agencija Zasavje objavlja Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018.

 

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Pogoji za prijavitelje

vir: Pixabay

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v občini Hrastnik ali občini Trbovlje,
  • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (najkasneje 3 dni pred dnevom oddaje vloge),
  • prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  • prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Cilj je samozaposlitev ali zaposlitev pri drugem delodajalcu

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeležencem pripada redna zaposlitev za čas usposabljanja

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 3. januarja 2018.

vir: pixabay

Rok za oddajo vlog je PODALJŠAN, in sicer do TORKA, 12.12.2017.