Zanimanje za nakup medijskih toplic je v peto izjemno, je včeraj poročal časnik Delo. V petek bo stečajnik Igor Bončina odpiral vloge, vse so prispele iz Slovenije. Medijske toplice v zadnjih desetih letih še niso bile tako blizu novemu začetku, kot so ta hip. Po tistem, ko se je februarja izjalovila še četrta javna dražba in se niti za 679.000 evrov ni našel kupec za hotelski kompleks, je na tokratno nezavezujoče zbiranje ponudb prispelo pet vlog.

Stečajni upravitelj Hotela Medijske toplice (HMT) Igor Bončina ni presenečen nad nenavadno velikim številom prispelih ponudb v primerjavi z dosedanjimi štirimi neuspešnimi poskusi. Tolikšnega interesa, kot ga je bil od leta 2009 zaprt hotelsko-bazenski kompleks deležen zadnja dva meseca, v Zagorju deset let ne pomnijo. Pred tokratno oddajo ponudb, se je kar ducat ogled(nik)ov zvrstilo na Izlakah.

Kaj skrivajo prispele bele ovojnice s slovenskim žigom, ta hip še ni jasno, vsekakor pa bo pri odločitvi odločala tudi izklicna cena z zadnje neuspešne javne dražbe, ki je bila za polovico nižja od prve iz leta 2017 v višini 1,4 milijona evrov. Likvidacijska vrednost kompleksa na 24.000 kvadratnih metrih pod trojanskim klancem znaša 909 tisočakov – in prav njegova lokacija naj bi bila po Bončinovem tista, ki je privlačila kupce.

Kompleks, ki je sicer idealno domovanje za airsoft, vojaške simulacijske igre, so v njem zadnja leta našli člani hrastniškega društva za šport in rekreacijo Škorpijon.

IZVIRI TERMALNE VODE IN ZAOKROŽENA CŠOD PONUDBA

Ta del zagorske doline je sicer »rezerviran« za turistično dejavnost – v kompleksu se nahaja tudi izvir zdravilne vode, ki ga je omenjal že polihistor Valvasor –, občina pa bi po neuradnih podatkih privolila tudi v nove zmogljivosti za starostnike. Če na Izlakah ponovno zaživi termalno-zdraviliška dejavnost, bo to zaokrožilo ponudbo hotela pod Čemšeniško planino, ki sta ga Center šolskih in obšolskih dejavnosti oziroma šolsko ministrstvo kupila za 1,2 milijona evrov in ga kot 25. po vrsti prav v teh dneh dodala na seznam objektov šole v naravi.

KAJ SE JE S POSLOPJEM DOGAJALO V PRETEKLOSTI?

Bončina, ki je pred meseci trinajstim kazenski ovadbam v primeru HMT dodal še štirinajsto, o njihovi usodi nima informacij. HMT je bil v letu 2009, ko so ga zaprli, del poslovnega imperija PSZ, Poslovnega sistema Zupanc, Celjana Darka Zupanca. V zadnjem desetletju se je del lastništva selil z Zupančeve Meje Šentjur na trboveljski Met Team, s tega na Vesno Starc, zdaj pa je lastnik 49-odstotnega deleža ajdovski gradbinec Duronjić Monting. Skoraj 38- in 13,14-odstotni delež v HMT imata še dve družbi v Zupančevi lasti Avto Celje in Domine – obe v stečaju. V stečajnem postopku se je v 2014 znašel tudi PSZ; zdaj je po podatkih Ajpesa v postopku prisilne poravnave. Bončina načrtuje, da bo stečajni postopek za HMT zaključil do decembra.