Vir fotografije: FB Občina Trbovlje
Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt, ki omogoča večjo mobilnost starejših.
Projekt Prostofer se je že uveljavil v Hrastniku, v mesecu decembru pa bo vzpostavljen tudi v Trbovljah.
Prostofer nudi prevoz starejšim občanom, ki imajo nižje osebne prihodke in sami nimajo prevoza, pa ga potrebujejo oziroma ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, ker so doma zunaj mestnega središča in je avtobus predaleč . Njim bodo na pomoč tako priskočili starejši prostovoljci, ki želijo pomagati soobčanom. Prevoz s prostoferjem bo brezplačen; tako jim bo poslej omogočen dostop do zdravnika, javnih ustanov, pa tudi do trgovin …
Kako torej priti do prevoza s Prostoferjem?
Uporabnik bo moral poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 10 10  in rezervirati prevoz vsaj tri dni preden bi se želel peljati s Prostoferjem – telefonska številka bo aktivna vsak delovnik med 8. in 18. uro,  v komunikacijskem centru si bodo zapisali njegove podatke in lokacijo prevoza in tudi uporabniku sporočili oz. potrdili termin. Vozniki prostovoljci bodo starejše prevažali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Če bo naročil prevoza veliko, bodo imeli prednost tisti, ki bodo potrebovali prevoz do zdravnika pred tistimi, ki bodo šli v trgovino ali drugih opravkih.
Glavni razlog, da je k projektu Prostofer pristopila tudi Občina Trbovlje, je nekako linija avtobusa Terezn’čan. Le-ta je bil zaradi epidemije covid deloma onemogočen, zato so na občini iskali novo možnost prevoza za starejše. Prostofer, ki bo nadomestil linijo Terezn’čana, bo za starostnike ne le brezplačen ampak tudi bolj enostaven, saj jih bo pobral doma in jih bo odpeljal točno tja, kamor bodo morali iti. S projektom Prostofer bo tako v občini Trbovlje poskrbljeno tudi za mobilnost starejših občanov.
Že taksi prevozi so v Trbovljah precej dobro sprejeti, nedvomno pa je Prostofer dobra priložnost za starejše občane – voznike in njihove potnike, saj bodo med vožnjo lahko tudi malo poklepetali in jim bo opravek v mestu prijeten dogodek.