Prostovoljci v zasavski regiji pripomorejo, da se lahko redno izvajajo številni programi. Glede na uradne evidence sta kar dva prostovoljca na nevladno organizacijo oz. glede na število ur opravijo dela še za 54 zaposlenih. Brez njihove pomoči bi težko izvedli vse aktivnosti zato se spomnimo vseh prostovoljk in prostovoljcev ter tistih prostovoljskih organizacij, ki prispevajo največ, da je življenje v naši lokalni skupnosti boljše. Še do petka, 3. 1. 2020 lahko oddate predloge za naziv Prostovoljec zasavske regije 2019. S tem jim pokažimo, da cenimo njihov doprinos v družbi.

V zasavski regiji so v letu 2018 v 64 prostovoljskih organizacijah (nevladne organizacije) in 7 organizacijah s prostovoljskim programom (javni zavodi) poročali o 1.661 vključenih prostovoljcih, ki so opravili za 129.142 ur prostovoljskega dela. Posamezni prostovoljec v regiji je tako opravil v letu povprečno 78 ur prostovoljskega dela. Prostovoljstvo prevladuje v občini Hrastnik, kjer je 5% prebivalcev prostovoljcev, sledijo mu Trbovlje s 3%, Zagorje ob Savi z 2,9% in Litija z 1,6% vključenih prebivalcev med prostovoljce. Največ dela so prostovoljci opravili na področju socialne dejavnosti (28%), vzgoje in izobraževanja (20%) sledita pa kultura (15%) in rekreacija (14%).

Prostovoljstvo v NVO v zasavski regiji

V 613 nevladnih organizacijah, ki delujejo v zasavski regiji in zaposlujejo 52 oseb le tem pomaga izvajati programe še 1.350 prostovoljcev, kar predstavlja dobra dva prostovoljca na organizacijo. Skupaj so opravili za 111.848 ur prostovoljskega dela kar predstavlja še dodatnih 54 zaposlenih oseb. To je za 1,13 mio EUR opravljenega prostovoljskega dela v nevladnih organizacijah v zasavski regiji in predstavlja 838,00 EUR na prostovoljca ter kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k družbeni blaginji. Opravljenega je še veliko več prostovoljskega dela, kot ga zajemajo uradne evidence. To so namreč podatki le tistih organizacij, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Priznanje prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihov prispevek

Prav z namenom, da se zahvalimo prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihov prispevek k dobrobiti v lokalni skupnosti, v okviru Regionalnega centra NVO, organiziramo javni natečaj za podelitev nazivov Prostovoljec zasavske regije 2019. Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom in organizacijam, ki opravijo največ prostovoljnega dela in dosegajo največje učinke ter s svojim delovanjem pripomorejo k promociji in spodbujanju prostovoljstva v zasavski regiji. Predlog vam ne bo vzel veliko časa, predlaganemu pa bo zagotovo veliko pomenilo, da ste opazili njihovo delo. Predloge in več o javnem natečaju Prostovoljce zasavske regije 2019 najdete na spletni strani www.consulta.si.

Predloge lahko oddate do petka, 3. 1. 2020 na povezavah:

Obrazec za predlaganje posameznikov in posameznic za naziv Prostovoljec zasavske regije 2019

Obrazec za predlaganje organizacij za naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019