Prostovoljec zasavske regije 2019

Regionalni center NVO je objavil natečaj Prostovoljec zasavske regije 2019 za izbor najzaslužnejših prostovoljcev in prostovoljk iz posamezne občine (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) ter prostovoljske organizacije iz zasavske regije v letu 2019.  Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom in organizacijam, ki opravijo največ prostovoljnega dela in dosegajo največje učinke ter s svojim delovanjem pripomorejo k promociji in spodbujanju prostovoljstva v zasavski regiji.

Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom in organizacijam, ki opravijo največ prostovoljnega dela in dosegajo največje učinke ter s svojim delovanjem pripomorejo k promociji in spodbujanju prostovoljstva v posamezni občini zasavske regije.

Kdo so lahko predlagatelji kandidatov

Nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine, posameznike in zasebne institucije vabimo, da predlagate posameznike in posameznice ter organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce za prejem priznanja Prostovoljec zasavske regije 2019 in Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019. Predlagatelj je lahko posameznik ali katerakoli organizacija zasebnega ali javnega prava.

Kdo se lahko poteguje za priznanje Prostovoljec zasavske regije 2019 in Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019

V proces izbora lahko predlagate prostovoljce in prostovoljke vseh starostnih skupin, ki prihajajo ali delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik ter organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce in imajo sedež v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje ali Hrastnik.

Ocenjevanje prijav

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki bo izmed vseh prispelih predlogov oblikovala ožji izbor kandidatov za prostovoljca zasavske regije 2019 v posamezni občini zasavske regije in Prostovoljsko organizacijo zasavske regije 2019. Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev strokovna komisija izbrala največ pet posameznikov iz posamezne občine zasavske regije in največ deset organizacij iz celotne regije, izmed katerih bodo najzaslužnejše izbrali uporabniki z javnim glasovanjem, ki bo potekalo na spletni strani www.consulta.si in na spletnih straneh sodelujočih lokalnih in regionalnih medijev.

Podelitev priznanj

Na osrednjem dogodku Prostovoljec zasavske regije 2019, ki bo potekal v mesecu januarju 2020, bo priznanje prej najzaslužnejši prostovoljec ali prostovoljka v posamezni občini regije (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) ter ena najzaslužnejše prostovoljska organizacija iz zasavske regije.

Način oddaje in roki 

Predloge za prejem priznanja Prostovoljec zasavske regije 2019 in Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019 lahko oddate z elektronsko prijavnico, ki jo najdete na www.consulta.si ali zanjo zaprosite z dopisom na elektronsko pošto info@consulta.si.

Rok za oddajo predlogov je petek3.1.2020.

Glasovanje za najzaslužnejše prostovoljce in prostovoljke ter prostovoljske organizacije iz ožjega izbora bo potekalo med 13.1.2020 in 27.1.2020.

Podelitev priznanj bo 30.1.2020.