Prvi #protiKoronapaket je bil predstavljen

 

Včeraj ob 18. uri se je sestala ministrska ekipa na Brdu pri Kranju in odločala o prvem obsežnejšem zakonskem paketu za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, takoimenovanem #protiKoronapaketu.

 

Na seji, ki je trajala več kot 5 ur se je vlada odločila, da  bo zagotovila toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciali v znanosti, kulturi in družbi nasploh, kot je že pred dnevi dejal premier Janez Janša.

 

Tako so na današnji novinarski konferenci premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj, vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec predstavili točke ukrepov vlade za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu Republike Slovenije.

Nekaj povzetih točk ukrepov vlade za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu:

 • za ohranjanje delovnih mest se sprejme nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju; vse prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno v obdobju dveh mesecev (do 31. maja) z možnostjo podaljšanja roka, plača država, vse pravice zavarovancev se ohranijo;

 • nadomestila za vse bolniške odsotnosti krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;

 • določen je sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov v razponu od 10 do 200 odstotkov osnovne plače;

 • izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej starejših in upokojencev z nizkimi pokojninami;

 • status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, varstva otrok in podobno, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju;

 • delavec, ki izgubi službo, mu pripada od prvega dne dalje nadomestilo za brezposelnost;

 • plačila javnih storitev, ki se v tem času ne izvajajo, ne bo;

 • upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek v enkratnem znesku, predvidoma do 15. aprila, višina dodatka pa bo odvisna od zneska pokojnine; za tiste, ki prejemajo pokojnino do 500€ dodatek v višini 300€, za upokojence s pokojnino med 500 in 600€ dodatek v višini 230€ in za upokojence s pokojnino med 600 in 700€ enkratni dodatek v višini 130€;

 • sprejeta je vrsta usmeritev za priprav ukrepov za pomoč samozaposlenim – do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno elektronsko izjavo razglasili prizadetost zaradi krize;

 • samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače;

 • prizadetim samozaposlenim se v obdobju epidemije odpiše prispevke; prispevke zanje nakazuje država, pravice pa se ohranjajo;

 • višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta;

 • plačilo akontacije dohodnine se odloži do odmere dohodnine za leto 2020;

 • za ohranitev delovanja gospodarskih podjetij ukrep predvideva, da vse prispevke za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu v obdobju epidemije plačuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo;

 • za izboljšanje likvidnosti in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom se vzpostavi posebna garancijska shema, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij, država pa zagotovi sredstva preko poroštev in dokapitalizacij;

 • zamrzne se plačilo akontacije davka na dohodek pravnih oseb in plačilo akontacije dohodnine samostojnih podjetnikov;

 • plačilni roki zasebnim podjetjem iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni;

 • del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se nameni za pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z izdelavo cepiva, zdravil in zaščitne opreme za boj proti koronavirusu;

 • sejnine v nadzornih svetih družb v večinski državni lasti in plače funkcionarjev na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije. Sodstvo je iz tega ukrepa izvzeto, je pa pozvano, da se temu ukrepu za čas krize pridružijo (tisti, ki v teh razmerah delajo, pa štejejo v kategorijo, ki bodo lahko dodatno nagrajeni);

 • ker je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah strateškega pomena, so bile predstavljene tudi smernice za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu;

 • na Vladi RS poudarjajo še, da bodo naredili vse, da se enako kot kmetijstvu pomaga tudi gospodarstvu, zato priporočajo delodajalcem v gospodarstvu, da upoštevajo podoben pristop pri nagrajevanju izpostavljenim delavcem kot v javnem sektorju in sicer – v razponu od 10 do 200 odstotkov, država pa jim bo pri tem pomagala.

Vlada Republike Slovenije bo krovni paket pripravila v najkrajšem možnem času in ga v petek vložila v sprejem državnemu zboru.