Kljub temu, da je dež pojenjal in se kaže sonce so številne ceste zaradi poplav še vedno zaprte. To velja tudi za ceste v Zasavju.
Direkcija RS za infrastrukturo sporoča, da je cesta Litija – Zagorje še vedno popolnoma zaprta zaradi poplavljenega cestišča. Prav tako tudi cesta Hrastnik – Zidani Most ter naprej proti Radečam.
Zaradi poplave in poškodbe mostu je zaprta tudi lokalna cesta Jevnica – Senožeti prek mostu čez Savo ter lokalna cesta Jevnica – Kresnice.
Vozniki pa sporočajo, da je zaprta tudi cesta Podkraj – Radeče po desnem bregu Save zaradi plazu in poplave.
Razmere se ves čas spreminjajo.