Očitno se vodstvo Občine Hrastnik strinja s pregovorom da na mladih svet stoji, saj je tudi letos razpisalo štipendije za dijake in študente.

Občina Hrastnik je razpisala 16 štipendij, za katere bo na letni ravni namenila nekaj manj kot 21 tisoč evrov.

V okviru razpisa se razpisujejo naslednje štipendije:
– za obrtne poklice,
– za študente z nižjim socialnim statusom,
– za študente s posebnimi potrebami,
– kadrovske štipendije.

Novost letošnjega razpisa je razpisana 1 štipendija za študenta oziroma študentko študijskega programa Logopedija in surdopedagogika, saj omenjeni profil potrebujejo za potrebe Osnovne šole Narodnega Heroja Rajka Hrastnik in Vrtca Hrastnik.

Zainteresirani kandidati se lahko na razpis prijavite najkasneje do 12. oktobra 2020, več informacij glede razpisa in samo vlogo pa lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.hrastnik.si/obcinska-uprava/javni-razpisi-in-narocila/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-v-letu-2020-230.html