Razpisi in pomembne objave za Zasavce

Litija

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017 Rok: 7. 4. 2017 12:00

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija v letu 2017 Rok: 7. 4. 2017 12:00

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija Rok: 7. 4. 2017 12:00

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Litija Rok: 11. 4. 2017 23:59

Šmartno pri Litiji

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na Gradu Bogenšperk za opravljanje gostinske dejavnosti Rok razpisa: 16. 3. 2017 ob 12:00

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017 Rok razpisa: 26. 4. 2017 ob 0:00

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk Rok razpisa: 15. 3. 2017 ob 15:00

Nakup vozila – prekucnika Rok razpisa: 13. 3. 2017 ob 10:00

Zagorje ob Savi

Javni razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v letih 2016 in 2017 Rok za oddajo vlog:  17.10.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena Roki za predložitev vlog: – 01.04.2017 do 12:00 ure, – 01.07.2017 do 12:00 ure, – 01.09.2017 do 12:00 ure in – 04.11.2017 do 12:00 ure.

Trbovlje

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje nadomestnega člana v uredniškem odboru časopisa Sr(e)čno Trbovlje od: 06.03.2017 do: 16.03.2017

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodja oddelka (podsekretar) v Oddelku za okolje in gospodarske javne službe   od: 03.03.2017 do: 11.03.2017

Namera – Neža 6   od: 28.02.2017 do: 15.03.2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v letu 2017   od: 01.03.2017 do: 31.12.2017

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva “častnega občana/občanke” in “Prvojunijske nagrade” za leto 2017   od: 27.02.2017 do: 28.03.2017

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora – restavracije na naslovu Ulica Sallaumines 8 v najem   od: 14.02.2017 do: 14.03.2017

Javni razpis – Nagrade za zaključna dela   od: 04.01.2017 do: 30.09.2017

http://www.trbovlje.si/vsebina/javni razpisi/24

Hrastnik

Finalizacija šolskega prostora in gradnja manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo v OŠ Hrastnik  Rok za prijavo: 28.03.2017 do 10:00

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila v letih 2017 in 2018   Rok za prijavo: 31.03.2017 do 00:00

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2017 Rok za prijavo: 06.04.2017 do 23:59

Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017 Rok za prijavo: 31.12.2017 do 00:00

 

Vir: litija.si, šmartno-litija.si, zagorje.si, trbovlje.si, hrastnik.si

N.Z.