»Kaj JASNI ni JASNO?« se sprašujejo trboveljski občinski svetniki!

Bo županji uspelo zmagati?
Foto: EVJ

Neustrašen pogum in neizmerna moč trboveljske županje Jasne Gabrič, ki je mimo nadzornikov javnega podjetja Komunala in s pomočjo s pomočjo sodišča, ki na njen predlog sodbe izreka s svetlobno hitrostjo,  obdržala direktorja Komunale, ki mu je potekel mandat in so nadzorniki izbrali novega.

Dogodki spominjajo najmanj na čase iz svinčenega »rdečega« enoumja druge polovice zadnjega stoletja prejšnjega tisočletja, kot na dejstvo, da živimo v letu 2017 v samostojni, svobodni evropski državi z razvito demokracijo.

20 let direktor, in še bi bil… ljudje pa si danes želijo novih obrazov!

direktor št. 1 Komunale Trbovlje Jože Pustoslemšek
direktor št. 2 Komunale Trbovlje Milan Žnidaršič

Predno se je iztekel mandat dolgoletnemu direktorju trboveljske komunale, sicer članu Socialnih demokratov, je Nadzorni svet Komunale s predpisanimi, zakonitimi postopki izbral novega direktorja, ki je imel po predstavitvi programa večjo podporo nadzornikov, ki morajo delovati in odločati v dobro podjetja, ki ga nadzorujejo, poleg tega so podvrženi še strogi zakonodaji, po kateri so celo kazensko odgovorni in to celo s svojim premoženjem. Odločilen glas za izbranega novega direktorja, Trboveljčana Jožeta Pustoslemška, ki si je mnogo izkušenj nabral na pomembnih vodilnih mestih v Komunali Brežice, Iskra Sistemih in Trimu Trebnje, je bil tudi od prvega nadzornika, predsednika Iztoka Hribovška.

 

Direktorski stolček na Komunali po meri trboveljske županje ni dovolj velik za dve riti!

Zaenkrat v službo na komunalo Trbovlje prideta oba direktorja, tako Pustoslemšek, ki je tudi kot edini direktor vpisan v AJPES-u kot zakoniti zastopnik Komunale, kot tudi Žnidaršič s poteklim mandatom, ki pa mu je uspelo skoraj nemogoče, da je ostal direktor, kljub temu, da ni dobil soglasja edine zakonite inštitucije, to je nadzornega sveta Komunale. Skratka, uspel mu je »povratek odpisanih«, skupaj z županjo in sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča Urško Kusič, ki je v zgolj pičlih treh dneh obravnavala in odločila o županjinem predlogu za imenovanje starega direktorja za pol leta, kot vršilca dolžnosti,

Oba direktorja iste Komunale v službo s policijo in varnostniki ter odvetniki!

Kaj vse je zadaj za temi nerazumnimi odločitvami in političnimi igricami, do kdaj bosta hodila dva direktorja v isto službo na trboveljsko Komunalo, seveda vsak s svojimi odvetniki, varnostniki in policijo, kaj vse se bo našlo pri preiskavah pristojnih organov v Komunali, bomo sproti poročali.

Iz vsega navedenega razveseljuje le dejstvo, da so, kot kaže ta primer, vsaj okrožna sodišča začela odločati o zadevah in izrekati sodbe v imenu ljudstva zgolj v treh dneh. Kot je čutiti na terenu, so Zasavci izjemno zadovoljni s tako kratkimi roki na sodiščih.

Kljub temu, da je bil novi direktor Pustoslemšek vpisan v register AJPES, kot zakoniti zastopnik Komunale Trbovlje, je uspelo županji sodišče prepričati, da je v zgolj treh dneh odločilo, da bo stari direktor Žnidaršič, ki mu je potekel mandat, direktor še naprej.

“Nihče ni večen, kaj se “grebete” za funkcije, javni zavod ni osebna lastnina, ne morete obvladovati podjetja, ki ste ga obvladovali 20 let, še naslednja 4 leta. Morda je čas za nov veter. Dajmo priložnost drugemu direktorju,” je nenasitne apetite starega direktorja ocenila občinska svetnica SDS Alenka Forte.

Namesto, da bi se zgodba po vseh nakopičenih težavah in domnevnih nepravilnostih začela reševati , pa se menda celo še bolj zapleta, kajti po nekaterih virih se sedaj na občini Trbovlje že začenjajo postopki za zamenjavo članov nadzornega sveta Komunale Trbovlje, ki jih imenuje občina. Še en kamenček v mozaiku zgodbe »SAJ NI RES, PA JE«!

Zanimanje za Trbovlje tudi s strani osrednjih medijev! Delo kritično do županje!

O komediji zmešnjav oziroma trboveljski groteski poročajo tudi večji mediji, med drugim časnik Delo, ki piše, da na Gabričevo leti vse več očitkov, da so ji zadeve ušle iz rok, češ, da je zlorabila župansko funkcijo n politično »prevzela oblast« v javnem podjetju, kjer direktorja sicer imenujejo nadzorniki, še navajajo.

Drago rušenje toplarniškega dimnika, plačevanje (ne)priključevanja na čistilno,…?

Poleg tega v Delu omenjajo že kar razvpito zgodbo o razpisu Komunale, s katerim so oddali dela pri rušenju toplarniškega dimnika za neobičajno visoko ceno. Ob tem pa še dodajajo, da kdor koli bo že prevzel vajeti Komunale, se bo moral prej ali slej lotiti tudi primerov več sto občanov Trbovelj, ki domnevno nimajo sklenjenih pogodb o priključitvi na čistilno napravo, storitev pa Komunali menda plačujejo.

Na naš članek se je preko odvetniške družbe odzvala trboveljska županja ga. Jasna Gabrič, ki zahteva objavo svojega stališča, kar z veseljem objavljamo. Ob tem le še dodajamo, da smo članek pripravili na podlagi informacij in vsebin iz različnih virov, ki so bolj ali manj enako pojasnjevali zgodbo oziroma aktualno dogajanje na trboveljski komunali.

»Odgovor in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na prispevek z naslovom: ˝Rdeči alarm˝ v Trbovljah? Na Komunali močno smrdi!, objavljen 29.11.2017.

Ne drži navedba, da je županja Jasna Gabrič mimo nadzornikov obdržala direktorja Komunale, ki mu je potekel mandat in so nadzorniki imenovali novega. Komunala Trbovlje je bila ob vložitvi predloga županje za sodno imenovanje poslovodje namreč brez direktorja, saj je mandat obstoječemu potekel 18. 11. 2017, dne 21. 11. 2017, ko je županja oddala predlog na sodišče, pa je bil v poslovnem registru kot direktor še vedno vpisan Milan Žnidaršič. Občina je nadzorni odbor in predsednika nadzornega sveta 7. 11. 2017 pozvala naj pove kdo bo direktor, a predsednik tega ni želel pojasniti. Odločitev sodišča o predlogu za sodno imenovanje poslovodje je Občina Trbovlje prejela 27. 11. 2017, prav tako pa je bil ta isti dan v sodni register vpisan kot direktor Pustoslemšek. Torej 6 dni po tem, ko je bil predlog o imenovanju oddan na sodišče.

Navedbo v prispevku, da je nadzorni svet Komunale s predpisanimi in zakonitimi postopki izbral novega direktorja Pustoslemška ter navedbo, da je bil Pustoslemšek kot edini direktor vpisan v AJPES-u, kljub temu pa je uspelo županji sodišče prepričati, da je v zgolj treh dneh odločilo, da bo stari direktor Žnidaršič, ki mu je potekel mandat, direktor še naprej, je treba dopolniti, saj so oziroma bodo postopki imenovanja Pustoslemška še predmet presoje pristojnih institucij, saj se pojavljajo dvomi o izpolnjevanju pogojev izbranega kandidata Pustoslemška in prav tako o zakonitosti sklepa, s katerim je bil Pustoslemšek 27. 11. 2017 vpisan v register. V zvezi s tem je na svoji seji v oktobru odločal tudi občinski svet. Prav tako županja sodnice Kusičeve ne pozna in z njo ni bila nikoli v stiku.

Ne drži navedba, da so županji Gabričevi zadeve ušle iz rok ter je zlorabila župansko funkcijo in politično prevzela oblast v javnem podjetju. Županja je podala predlog za imenovanje direktorja Komunale skladno z 256. členom ZGD-1, ki določa, da lahko katerakoli zainteresirana oseba poda takšen predlog. Glede na to, da je potekel mandat Žnidaršiču kot direktorju javnega podjetja, ki skrbi za skoraj vse gospodarske javne službe v občini, v registru pa ni bil vpisan drug direktor ter s strani predsednika nadzornega sveta ni bilo informacij o njihovih nadaljnjih postopkih, je županja ravnala odgovorno in podala omenjeni predlog, saj takšno podjetje ne more biti brez direktorja.

Občina Trbovlje

županja Jasna Gabrič

zanjo po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.«