Rdeči Križ Litija vabi k sodelovanju nove prostovoljce

RKS OZ LITIJA ustanavlja novo ekipo prve pomoči, zato vabijo k sodelovanju nove prostovoljce. Temeljno poslanstvo ekip prve pomoči je zagotavljanje neposredne zdravstvene oskrbe – prve pomoči poškodovanim in obolelim v hudih množičnih naravnih in drugih nesrečah.

Z usposabljanjem članov ekip se širi mreža oseb, ki so sposobne nuditi prvo pomoč prebivalcem v kraju kjer bivajo, delajo ali se nahajajo v trenutku, ko nekdo potrebuje prvo pomoč.

Pridružite se prostovoljkam in prostovoljcem, ki pridobivajo in širijo svoje znanje prve pomoči! Ob zadostnem številu prijav bodo tečaj za bolničarje organizirali že v mesecu maju in juniju 2019!

Več informacij na: [email protected], [email protected] ali na tel. 01 8963 730, 051 443 600, 051 443 602

V prizadevanjih za zmanjševanje trpljenja ljudi izvaja Območno združenje Rdečega križa Litija vrsto programov za pomoč ljudem v stiski. Družine in posameznike, ki si sami ne morejo zagotoviti osnovnih virov za preživljanje oskrbuje s prehrano, higienskimi pripomočki ter z oblačili in obutvijo.
Z osnovnimi življenjskimi potrebščinami pomaga tudi brezposelnim, osebam brez statusa in vsem, ki živijo v pomanjkanju.