V Občini Šmartno pri Litiji se obeta referendum o tem, ali kamnolom Kožlivc umestiti v  občinske prostorske akte, ali ne. Občinski svet je namreč na svoji 16. redni seji 28.6. sprejel sklep, da se o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje, izvede posvetovalni referendum.

Datumi se ne ujemajo!

Dodatno obrazložitev je dne 21.7.2017 podal občinski svetnik Peter Avbelj. Z dnem podaje pobude svetnika začne teči rok, ko mora Občinski svet občine Šmartno pri Litiji v 15 dneh razpisati referendum o predlagani zadevi. In tako je po javno dostopno dokumentih mogoče videti, da je župan sicer dan pred svetnikovo pobudo, 20.7.2017  (datum enega od dopisov verjetno lapsus) Občinskemu svetu predlagal datum referenduma nedeljo 24.9., to je na dan referenduma o zakonu o drugem tiru.

Referendumsko vprašanje na glasovnici bo naslednje:

Ali ste za, da se v prostorske akte Občine Šmartno pri Litiji umesti kamnolom Kožlivc, ležeč na zemljišču par. k.o. 1849 Vintarjevec, ID znak parcela 1849 636/2.

Glasovali bodo krajani območij Krajevne skupnosti Vintarjevec. To pa so naselja Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec.

Se bliža konec zgodbe z razvpitim kamnolom?

S tem pa se bo verjetno tudi končala zgodba z dolgo brado in kot kaže bodo zadnjo imeli tam živeči krajani, med katerimi je bilo večkrat slišati, da jih kamnolom moti pred vsem zaradi hrupa, prahu in povečanega prometa.