Načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane. Na regijski konferenci bi z izmenjavo dobrih praks naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov.
V ta namen v okviru ZLHT – Regionalnega centra NVO, s sodelovanjem Skupnosti občin Slovenije in CNVOS, organiziramo regijsko konferenco, ki bo potekala v četrtek, 12. septembra med 10.00 in 13.00 uro v sejni sobi OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83.
Da bi se sodelovanje med občinami in občani okrepilo in bi bile občine bolje opremljene za različne procese, je delovna skupina Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč leta 2017 izdala Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Smernice so tako orodje kot recept. Občinam na enostaven, hiter in pregleden način prikažejo ključne korake ter ponudijo odgovore na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.
Omogočili vam bodo vpogled v ozadje procesov, ovir in rešitev, razprava s cehovskimi kolegi pa vam bo pomagala pri iskanju pravega recepta za razrešitev vaših dilem.
Predstavljene bodo dobre prakse Občine Hrastnik, kjer so postavili občane v središču vseh občinskih procesov, Občine Ajdovščina z dobro prakso izvajanja participativnega proračuna, Mestne občine Kranj, ki se je z občani lotila prenove soseske Planina ter Občine Hoče – Slivnica, ki pravi, da če je dobro za EU je dobro tudi za njih in so našli način za sofinanciranje EU projektov. Na konferenco so povabljeni županje, župani, občinski uradniki in svetniki, seveda pa tudi nevladne organizacije in vse ostale, ki jih tema zanima.
Vabljeni, da se konferenci pridružite tudi vi.