Rekonstrukcija ceste Zidani Most-Radeče bo kmalu

vir: Radeški utrip

 Direkcija za infrastrukturo je na javni razpis za izbor izvajalca del za rekonstrukcijo ceste Zidani Most-Radeče prejela pet ponudb, ki so v pregledu in ocenjevanju. Če ne bo pritožb na odločitev o izboru izvajalca, se bodo dela, ki so ocenjena na okoli 7,5 milijona evrov, predvidoma začela spomladi, so povedali na direkciji. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija najbolj kritičnega odseka ceste v dolžini 1,2 kilometra ter ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, prometne opreme in signalizacije.

 

Predvidena je širitev ceste v smeri proti reki Savi. Posamezni vozni pas bo širok 3,25 metra, hkrati pa bodo uredili pilotne stene v skupni dolžini 684 metrov, zid iz armiranega betona v dolžini 60 metrov in tri škatlaste prepuste. Razlog za dokaj visoko ceno rekonstrukcije tiči v zahtevnosti del. Na desno stran, kjer poteka železniška trasa, ceste ni možno širiti, zato je edina preostala možnost utrjevanje cestišča na levi strani. Tam pa bo zaradi reke Save, ki vztrajno najeda obstoječo dotrajano cesto, potrebno “pilotiranje”.

V času gradbenih del je predviden izmenično enosmerni promet, ki bo urejen s semaforji. Če bodo zaradi zahtevnosti določenih gradbenih del potrebne popolne zapore, bo direkcija za infrastrukturo poskrbela, da bodo te v čim manjšem obsegu.

Direkcija se sicer zavzema, da bi bilo zastojev čim manj, a se kolonam predvsem v času prometnih konic najbrž ne bo možno izogniti. Rok za dokončanje del, ki bi se morala po prvotnih načrtih začeti že letos, bo 18 mesecev po podpisu pogodbe.