Včeraj so bile splošne volitve članov državnega sveta republike Slovenije za predstavnike lokalnih interesov, kajti decembra poteče mandat aktualnim svetnikom. Švagan je bil izvoljen v 21., Rokavec pa v 2. volilni enoti. Izvolili so jih elektorji, imenovani s strani vseh občin.

V volilni enoti Kamnik slavil Rokavec

V 2. volilni enoti Kamnik z občinami Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji so bili trije kandidati za državne svetnike, in sicer Franci Rokavec (Litija), Toni Dragar (Domžale) in Matej Slapar (Kamnik). Za pičel en glas je Franci Rokavec premagal Mateja Slaparja in tako dobil prvi petletni mandat v državnem svetu.

Volilna enota Trbovlje dobila novega-»starega« svetnika Švagana

V 21. volilni enoti Trbovlje z občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik so bili prav tako trije kandidati in sicer Matjaž Švagan (Zagorje), Marko Funkl (Hrastnik) in Mitja Rozina (Trbovlje). Tudi tukaj je šlo na tesno, državni svetnik pa je postal oziroma ostal Matjaž Švagan.

 

novo izvoljeni svetnik v DZ RS Franci Rokavec z elektorji foto: BD

Danes bodo še volitve članov državnega sveta za predstavnike delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti.

Volitve v državni svet ne potekajo neposredno, temveč na volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki občinskih svetov in interesnih organizacij – elektorji. Število elektorjev pa je odvisno od števila prebivalcev v posamezni občini oz. števila članov posameznih interesnih organizacij.

Državni svetniki so izvoljeni za dobo petih let, svojo funkcijo pa z izjemo predsednika, ki je v Državnem svetu zaposlen in za svoje delo prejema plačo, opravljajo nepoklicno in dobivajo nadomestilo, ki se vrti okrog tisoč evrov.

Od skupaj 40 članov DS jih 22 predstavlja lokalne interese, preostalih 18 pa jih zastopa socialne, gospodarske in poklicne interese.