Romana Tomc: »Evropska unija se izziva starajoče družbe vse bolj zaveda«

V ponedeljek se je v okviru 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, odvijal dialog z evropskimi poslanci. Organizirala ga je pisarna Evropskega Parlamenta v Sloveniji, udeležila pa se ga je tudi evropska poslanka Romana Tomc, ki je v svojem nagovoru povedala, da je sredstev namenjenih za socialno zaščito upokojencev vse več, opozorila pa je tudi na pokojninsko varčevalno shemo.

 

Romana Tomc (SDS/ELS), ki je sicer članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v evropskem parlamen se v okviru te vloge s tematiko starajočega prebivalstva srečuje vsakodnevno: »Evropska unija se izzivov starajoče družbe vse bolj zaveda. To je razvidno tudi iz vedno več sredstev, ki jih namenja za financiranje programov s področja socialne zaščite upokojencev. Številne države to dobro izkoriščajo, gradijo domove za ostarele, izvajajo programe medgeneracijskega sodelovanja in tako dalje. Slovenija, po drugi strani, ima tu še ogromne rezerve. Tako z vidika koriščenja sredstev, kot z vidika implementacije teh programov. Evropska unija ponuja številne ideje, naloga nacionalnih vlad pa je, da te ideje prenese v svoje države.« je poudarila evropska poslanka.

 »Evropska unija se izzivov starajoče družbe vse bolj zaveda,« je izpostavila v svojem nagovoru Romana Tomc

 

Kot pomemben ukrep je izpostavila tudi novo pokojninsko varčevalno shemo, ki jo je lani predstavila Evropska komisija: »Gre za vseevropski osebni pokojninski produkt, ki bo upokojencem v državah EU ponudil več izbire pri varčevanju za varno starost. Produkt omogoča vplačevanje prispevkov v tretji steber pokojninskega zavarovanja pod enakimi pogoji, ne glede na državo bivanja. V prostovoljnem dodatnem pokojninskem varčevanju danes namreč varčuje manj kot tretjina Evropejcev, kar pa, glede na demografsko sliko Evrope, ni dobra napoved,« je še za konec opozorila Romana Tomc.