Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je pridobila javno pooblastilo za izvajanja Regijske sheme kadrovskih štipendij za Zasavje (RSKŠ) do leta 2022. Zasavju bo tako do konca leta 2022 za izvajanje sheme ter sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjenih 843.200 €. 80% sredstev prispeva Evropski socialni sklad, 20% Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prijavi se lahko vsak delodajalec s sedežem na območju Zasavske regije (občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), s tem pa se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto.

RRA Zasavje v šolskem – študijskem letu 2016/2017 shemo izvaja prvič, z njo pa želi vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti sicer že izkazal za uspešnega.

Shema se bo izvajala na območju Zasavja, z njo pa bo RRA Zasavje, stremela k naslednjim ciljem:

  • prispevati k dvigu izobrazbene ravni v regiji,
  • znižati strukturno brezposelnost,
  • bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela,
  • povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov,
  • spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.

 JAVNI POZIV DELODAJALCEM je odprt do porabe sredstev.