Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi vaši prihodki, razen npr. dediščine, dobitkov iger na srečo in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Na dohodnino načeloma nimate vpliva, saj vam je odmerjena vnaprej. Lahko pa sami določite, komu naj gre 1% vaše že odmerjene dohodnine.
Z zahtevkom za namenitev dela dohodnine lahko sami izberete organizacijo oziroma društvo, kateremu želite donirati. To vas praktično nič ne stane, z izpolnitvijo in oddajo zahtevka pa prispevate k delovanju organizacij, ki izvajajo številne družbeno koristne programe v vašem okolju. Časa imate do konca decembra 2023.

Več o tem lahko preberete v tej objavi Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si/objava/858624 , Občine Litija https://www.litija.si/objava/857716 ali Občine Zagorje ob Savi https://www.zagorje.si/objava/858495 .