Od 1. januarja 2019 bodo plastične nosilne vrečke v trgovinah in na drugih prodajnih mestih v Sloveniji obvezno plačljive. Na ministrstvu za okolje in prostor ob tem opozarjajo, da zgolj zamenjava plastičnih z denimo papirnatimi vrečkami ne bo dovolj za dosego zastavljenih ciljev, pač pa moramo spremeniti svoje navade.

IZJEMA LE ZELENJAVA IN SADJE

Z novim letom bodo vse plastične nosilne vrečke v Sloveniji obvezno plačljive. Izjema bo veljala le za zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so potrošnikom na voljo za nepredpakirana sveža živila, na primer sadje, zelenjavo in delikateso. Ali bo to izjemo uveljavljal ali ne, se bo odločil vsak distributer oz. trgovec sam, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

UKREPI, KI BI POMAGALI TRAJNO ZMANJŠATI PLASTIČNE VREČKE SO NUJNO POTREBNI

Evropska direktiva o plastičnih vrečkah določa, da od 1. januarja 2019 plastične nosilne vrečke potrošnikom ne smejo biti več na voljo brezplačno. Vsaka država članica EU pa se lahko odloči, da bo od te prepovedi izvzela zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so na voljo potrošnikom kot primarna embalaža za sveža nepredpakirana živila. Izpolnjena morata biti oba pogoja – ustrezna debelina stene in namen uporabe – sicer mora distributer plastično vrečko potrošniku zaračunati.

V skladu z direktivo bi morale države sprejeti ukrepe, ki bi pomagali trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in ne bi povzročali splošnega povečanja proizvodnje embalaže. To pomeni, da zgolj z zamenjavo enega embalažnega materiala (plastike) z drugim embalažnim materialom (na primer papirjem), ob nespremenjeni potrošnji, cilj te direktive ne bo dosežen. Cilj je mogoče doseči zgolj s sočasno spremembo potrošniških navad, poudarjajo na okoljskem ministrstvu.

PAPIRNATE VREČKE IN PROBLEMATIKA SEČNJE GOZDOV

Zaradi zahtev za materiale, ki so lahko v stiku z živili, je sicer uporaba recikliranih materialov za primarno embalažo živil zelo omejena. Podobno je lahko problematičen papir – v Sloveniji se trenutno še ne srečujemo s pomanjkanjem gozdov, marsikje pa pretirana sečnja že predstavlja okoljski problem.

Minister za okolje in prostor Jure Leben si želi popolnoma odpraviti plastične vrečke. To namerava doseči prek pogovorov s trgovskimi verigami.