S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane

V petek je v Hrastniku potekala regionalna konferenca o vključevanju javnosti z naslovom S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane. Konferenco je organiziral ZLHT – Regionalni center NVO v sodelovanju s CNVOS in Skupnostjo občin Slovenije. Namen konference je bil predstavitev najboljših praks občin pri vključevanju občanov v sooblikovanje lokalnih skupnosti.

Uvodoma so z udeleženci podelile nekaj besed Tina Divjak iz CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) in Klara Kržišnik iz ZLHT – Regionalnega centra NVO. Predstavile so prizadevanja CNVOS-a na nacionalni ravni  in ZLHT – Regionalnega centra NVO na regionalni ravni pri spodbujanju vključevanja javnosti v procese odločanja v lokalnih skupnostih.

Nato je k besedi pristopil gospod Marko Funkl, župan Občine Hrastnik in predstavil celo vrsto aktivnosti, ki jih s kolegi na Občini Hrastnik izvajajo in načrtujejo v smeri izboljševanja in povečavanja civilnega dialoga oziroma vključevanja občanov v sooblikovanje življenja in bivanja v Hrastniku. Poudaril je, da so občani v središču vseh občinskih procesov, in da je za vključevanje javnosti pomembna iskrenost in doslednost, pri konstruktivnem vključevanju javnosti pa so po besedah župana zelo pomembne in učinkovite že najmanjše akcije.

Sledila je temeljita predstavitev uvajanja in izvajanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, ki jo je z udeleženci podelil Matej Cepin, eden od dveh moderatorjev procesa uvajanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.  Participativni proračun je mehanizem pri katerem se določen del sredstev iz občinskega proračuna rezervira za projekte, ki jih predlagajo prebivalci.  Ustrezno izvajan proces participativnega proračuna prebivalce spodbudi k oddaji predlogov in potreb ter po sistemu točkovanja/ glasovanja omogoča izbor tistih projektov, ki jih prebivalci iz določene krajevne skupnosti ocenijo kot prioritetne in se seveda gibajo  v okviru razpoložljivih rezerviranih sredstev.

V nadaljevanju sta Nika Testen iz Občine Kanal ob Soči in Darijan Krpan iz Fundacije BIT planota, ki deluje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Severne Primorske / Goriške (razvojne) regije predstavila izjemno prakso sodelovanja z mladimi v občini Kanal ob Soči. Njihova prizadevanja so privedla do operativne in dobro organizirane delovne skupine mladih in nove komisije za mladinska vprašanja, ki v občini naslavljajo vsa vprašanja in problematike iz področja mladine ter delujejo tudi kot učinkovit komunikacijski kanal do mladih.

Konferenco je sklenil mag. Peter Cokan, direktor občinske uprave Hoče Slivnica. Predstavil je njihova učinkovita prizadevanja in rezultate pri sodelovanju z NVO in poudaril, da je za učinkovito sodelovanje s civilno družbo in za razvoj nevladnega sektorja ter splošni razvoj občine potrebno uvesti inovativne pristope, vzdrževati stalen in konstruktiven dialog ter se hitro odzivati na zaznane potrebe. Izpostavil je še, da mora pri tem aktivno in proaktivno sodelovati celotna občinska uprava.

Po zaključeni konferenci, v neformalnem delu, so imeli udeleženci možnost spregovoriti tudi na štiri oči in iz pogovorov je že bilo zaznati želje in razmišljanja o prenosu slišanih dobrih praks v zasavsko regijo.