Direktor Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (Ceroz) Enes Raković je pripravil sanacijski načrt, ki mu ga je naložila julijska skupščina. V ospredju načrta je rešitev upniških zadev. Po dogovoru bodo upniki poplačani v desetih mesecih, njihovo število pa se je zmanjšalo s 35 na sedem, prav tako je Rakoviću uspelo skleniti dogovor z lastniki Ceroza – to so zasavske občine – o porabi polletnih najemnih za izvedbo nujnih investicijskih del, v teku pa je priprava razpisa za javno naročilo.

Raković, ki je vodenje Ceroza prevzel junija letos, občinam ustanoviteljicam mesečno poroča o poslovanju družbe, ki je julija končno izplavala iz rdečih številk, pri čemer ima okoli 2,5 milijona evrov izgube iz preteklosti.

V pripravi je tudi revizija poslovanja v letih 2016, 2017 in 2018. Če bodo ugotovljene nepravilnosti, bodo podali tudi kazensko ovadbo. O tem, kdo bo ovaden, bodo odločale pristojne institucije, je še dejal Raković.