Savski most v veliko slabšem stanju, kot je bilo pričakovano

vir: Občina Litija

Občina Litija obvešča, da se zapora lokalne ceste LC 208070 Litija-Sava, pri mostu čez Savo nadaljuje. V fazi prenove prekladne lesene konstrukcije mostu in obrežnih podpornikov se je med samo sanacijo namreč pokazalo slabše stanje konstrukcijskih elementov, kot je bilo sprva ocenjeno. Zaradi omejenih dostopov v fazi projektiranja detajlni pregled lesene konstrukcije ni bil mogoč. Dela bodo predvidoma končana do konca novembra 2019.

 

Podrobnejši pregled z oceno stanja je bil mogoč šele po odstranitvi povoznega poda in mostnic, ko se je izkazala potreba po zamenjavi vseh mostnic in približno polovice vzdolžnih lesenih nosilcev ter petih sidrnih lesenih gred pod vešalkami. Zaradi korozije in krhkosti je potrebna menjava vseh obstoječih železnih vešalk, prav tako pa je potrebna konstrukcijska ojačitev in povečanje stabilnosti levo-brežnega opornika in mostnih kril.

Zaradi slabšega stanja omenjenih konstrukcijskih elementov se rekonstrukcijska dela podaljšajo, skladno s tem pa se podaljša tudi zapora lokalne ceste LC 208070 (Litija-Sava).