Boris Doblekar, član občinskega odbora Litija iz vrst SDS je opozoril na pereči problem, ki ga predstavlja leseni most, kakršnega imajo na Savi in v Jevnici. Takole so zapisali: “Z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje okrog mostov v naši občini in ugotavljamo, da je nastopil čas za trezen razmislek in odločno ukrepanje. Zaradi utrujenosti, dotrajanosti in pogostih poškodb zaradi visokih voda ter vedno večje intenzivnosti prometa, je škoda še naprej vlagati občinski davkoplačevalski denar v lesena mostova v Jevnici in na Savi. Ob tem imamo še ozek izmenično enosmerni most v Kresnicah in edini za silo normalen most v Litiji, ki pa nima varne peš poti in kolesarske poti, kljub tisočim vozil dnevno. Država – kot lahko spremljamo – po občinah pristopa s sofinanciranjem k sanacijam in novogradnjam mostov ter različnih brvi, četudi so čez reke speljane zgolj občinske ceste. Za spomeniško zaščitena lesena mostova bi morala država vsekakor prispevati znatna sredstva, prav tako bi bil že skrajni čas, da se primerno uredi litijski most čez Savo, da bo vsaj delno zadoščal varnosti in pretočnosti prometa.
Tako v Jevnici kot na Savi in tudi v Kresnicah bi si že končno zaslužili normalne mostove z obojestranskim prometom in varnimi peš ter kolesarskimi potmi. O brveh za pešce in kolesarje med Kresniškimi Poljanami in Ribčami, Podšentjurjem in Zagradcem, med Rozmanovim trgom in Stavbami ter Spodnjim Logom in Savo se govori že dolgo, vendar posluha ni. Ugotavljamo, da skoraj ni občine v Sloveniji, ki bi bila na področju povezav delov mesta ali krajev, ki jih delijo reke, v tako zavidljivem položaju kot naša občina. Leseni mostovi so nam v ponos in prav je, da se ohranjajo, vendar pa z redno uporabo v prometu le teh, žal ne gremo v korak s časom.
Zato bomo storili vse, kar je v naših močeh, da s pobudo in pozivom k resnemu in celovitemu pristopu ureditve te pereče problematike, prepričamo odgovorne v občini in državi, da se s skupnimi močmi takoj najde ustrezne rešitve (projekti, zagotovitev financiranja, izvedba) in zagotovi ljudem normalen ter varen prevoz, hojo in vožnjo s kolesi, podjetnikom, kmetom, prevoznikom lesa, gradbincem, trgovcem, gasilcem in reševalcem pa, da bodo lahko nemoteno opravljali svoje dejavnosti. Če ni za normalen in nemoten promet ovira most, je pa to železniška proga.

Bo torej Občina le prisluhnila pobudi občinskih svetnikov, ki mislijo na dobrobit vseh občanov širšega področja Litije – od Save pa do Jevnice?