Včeraj je poslanska skupina SDS vložila v zakonodajni postopek noveli Zakona o šolski prehrani ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z vloženima novelama želijo spremeniti pokojninski zakon in zakon o šolski prehrani, s čimer bi pomagali najranljivejšim skupinam našega prebivalstva.

Po uradnih podatkih živi danes približno 243.000 prebivalcev Slovenije z dohodkom nižjim od praga revščine (le-ta je v letu 2021 znašal 771€). Kar tretjina teh prebivalcev je upokojencev in ti si svojega finančnega položaja ne morejo izboljšati z delom, zato so še posebej ranljiva skupina prebivalstva.

“V predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poslanska skupina SDS zato predlaga:

1. da se znesek zagotovljene starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe dvigne na znesek 771 €, kolikor znaša prag tveganja revščine;

2. da se ponovno uvede institut državne pokojnine, do katere bi bili upravičeni državljani, ki nimajo pravice do nobene druge pokojnine in so dopolnili 65 let starosti ter so med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let imeli prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Državna pokojnina bi tako znašala 33 % najnižje pokojninske osnove;

3. da se najnižja in najvišja pokojninska osnova dvigne iz 76,5 % na 78 % povprečne mesečne plače.” 

Tako kot upokojenci pa so po drugi plati ranljiva skupina tudi otroci, zato so pripravili tudi predlog Zakona o šolski prehrani. Z njim “Poslanska skupina SDS predlaga, da se vsem osnovnošolcem in vsem srednješolcem zagotovi brezplačno malico in kosilo, torej da državni proračun zagotovi vsa finančna sredstva za zdravo in raznovrstno prehrano naših otrok in mladostnikov.” S sprejetjem zakona bi torej hkrati pripomogli k bolj zdravemu prehranjevanju in posledično k zmanjševanju prekomernih stroškov javnih blagajn za zdravje, zmanjšali bi birokratizacijo na Centrih za socialno delo, predvsem pa bi izenačili položaj vseh učencev in dijakov, ki bi jim po novem – tako kot doslej vsem zaposlenim in študentom – brez izjeme pripadla brezplačna prehrana, neodvisna od prihodka staršev.

 

Povzeto po : https://www.sds.si/novica/v-sds-za-brezplacno-solsko-prehrano-za-dvig-pokojnine-21626