Danes, 4. oktobra 2020 potekajo  že šeste volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Volilni upravičenci – člani KGZS bodo volili člane svetov območnih enot KGZS in člane sveta KGZS.

Člani KGZS z volilno pravico v skupini fizičnih oseb lahko svoj glas oddajo danes med 7. in 19. uro na volišču, za katerega so dobili vabilo, v kolikor niso glasovali že na predčasnem glasovanju 30. septembra od 9. do 17. ure na sedežu volilne komisije volilne enote.

V organe KGZS kandidirata tudi dva kandidata iz Zasavja – Ivan Urbajs iz Hrastnika in Peter Avbelj iz občine Šmartno pri Litiji, ki smo ju že predstavili v intervjuju pred nekaj dnevi.