Poslanci Slovenske demokratke stranke so želeli s predlogom stanovanjske jamstvene sheme pomagati državljanom, da bi lažje prišli do stanovanj, a je koalicijski glasovalni stroj za ukrep v dobrobit državljanov ponovno pritisnil tipko PROTI!

 

Poglejte si kateri poslanci so glasovali proti Stanovanjski jamstveni shemi, ki bila potrebna takoj, pred vsem za mlade družine in mlade ter prve iskalce stanovanj, s čemer bi jim bil omogočen kredit za nakup, gradnjo ali dograjevanje.