Občina Trbovlje spet razpisuje prosto delovno mesto. Tokrat iščejo višjega svetovalca v Oddelku za okolje in prostor.

Od kandidatov med ostalim pričakujejo najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri oz. prvo bolonjsko stopnjo ekonomske smeri, najmanj štiri leta delovnih izkušenj, usposabljanje za naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka. Treba pa je znati tudi slovenski jezik, od kandidatov pa se zahteva tudi, da niso bili pravnomočno obsojeni.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Prijava na prosto delovno mesto mora med drugim vsebovati kratek življenjepis ter da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V izbirnem postopku bodo presojali strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, ki bodo predložena prijavi, glede na priložene reference, po potrebi pa tudi na osnovi osebnih razgovorov in pisnega preizkusa.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Trbovlje oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Rok za prijavo je 10. november.