Skaljena pitna voda

 

Zaradi obilnega deževja zadnjih nekaj dni je prišlo do skalitve vodnega zajetja. KSP Hrastnik zato uporabnike pitne vode na območju Jepihovca obvešča, da je potrebno pitno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati.

 

Ukrep prekuhavanja velja za naslednja naselja: Čreta, Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično, Krištandol, Brdce, Zg. del Črdenca in sicer vodo bo potrebno prekuhavati do preklica.