Slovenija iz Bruslja dobila drugi opomin zaradi odpadnih voda

Slovenija je včeraj iz Bruslja dobila opomina zaradi neskladnosti z okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na čiščenje komunalne odpadne vode in zaščito morske vode. V prvem primeru gre za drugi opomin, tako da lahko Slovenijo, če ne bo ustrezno ukrepala, čaka postopek pred Sodiščem EU. Prvo opozorilo naj bi se nanašalo na enajst aglomeracij v Sloveniji – Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka in pa tudi Trbovlje – po mnenju komisije namreč kršijo več določb direktive, ki naj bi zavarovala zdravje in okolje pred škodljivimi vplivi komunalne odpadne vode.  Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer lahko komisija primer predloži Sodišču EU.

Evropska komisija v prvem primeru Slovenijo poziva, naj ukrepa in zagotovi ustrezen sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v vseh aglomeracijah z več kot 10.000 prebivalci, kot zahtevajo pravila EU, konkretno direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode. Poleg tega mora Slovenija po navedbah komisije določiti zahteve za kanalizacijske sisteme, izpuste iz čistilnih naprav, industrijsko odpadno vodo ter referenčne metode za spremljanje in ocenjevanje rezultatov.

Komisija je postopek začela februarja 2017, ko je slovenskim organom poslala prvi opomin, uradni opomin. Ker Slovenija ni ustrezno ukrepala za odpravo neskladnosti, se je komisija danes odločila še za drugi opomin, oziroma obrazloženo mnenje.

Drugi, okoljski opomin se nanaša na zaščito morske vode. Slovenija je v skupini devetih držav, ki jih komisija poziva, naj izpolnijo obveznosti poročanja o okoljskem stanju morskih voda na podlagi okvirne direktive o morski strategiji.

Članice unije so se junija 2008 dogovorile, da bodo do 15. oktobra 2018 pregledale in posodobile svojo presojo okoljskega stanja zadevnih voda in vpliva človekovih dejavnosti na okolje ter svojo določitev dobrega okoljskega stanja in svoje okoljske ciljne vrednosti.

Na ministrstvu za okolje in prostor so STA povedali, da bodo odziv lahko pripravili, ko bodo z zadevo uradno seznanjeni. Pričakujejo, da jih bo stalno predstavništvo Slovenije pri EU o izdanih kršitvah Evropske komisije uradno obvestilo predvidoma v prihodnjih dneh.