Danes je za Slovenijo pomemben dan. Danes Že drugič prevzemamo predsedovanje Sveta EU, ki bo potekalo do konca leta 2021.

Predsedovanje Svetu EU poteka po principu rotacije – predsedstvo se med državami članicami menja vsakega pol leta in v tem času predsedstvo vodi sestanke na vseh ravneh Sveta. Države, ki predsedujejo Svetu, sodelujejo v t.i. “trojkah predsedstev”, le-te pa določijo dolgoročne cilje ter pripravijo program, ki ga bo obravnaval Svet EU v nadaljnjih 18 mesecih.

Slovenija bo Svetu EU predsedovala od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Trojko sestavljajo skupaj z nemškim in portugalskim predsedstvom.

Glavna področja, za katera se bo zavzemala s svojim programom, so:

  • okrevanje, odpornost in strateška avtonomija EU,
  • razmislek o prihodnosti Evrope,
  • evropski način življenja, vladavina prava in evropske vrednote,
  • povečanje varnosti in stabilnosti v evropski soseščini.

Na dan prevzema predsedovanja pa bo Slovenija gostila kolegij komisarjev skupaj s predsednico Ursulo von der Leyen.