Slovenija prvič izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja

5. januarja 2021 je Slovenija prvič v svoji zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja. Negativni donos je -0,096 %, kuponska obrestna mera pa 0 % v višini 1,75 milijarde evrov. To pomeni, da je ob realizirani zadolžitvi s strani investitorjev Slovenija prejela za 17 milijonov evrov sredstev, ki nam jih ne bo potrebno vrniti.

Poleg tega je Slovenija povečala tudi obstoječo izdajo dolgoročnih 30-letnih evrskih obveznic pri obrestni meri 0,381 % v višini 250 milijonov evrov.

Obe izdaji kažeta na tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v Republiko Slovenijo ter v zaupanje v odločitve, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic pandemije covid-19 za gospodarstvo in državljane. Očitno torej, da drugi vidijo, da Vlada RS dela prav.