Po petih dneh pogajanj je Evropski svet danes le dosegel dogovor o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje.  Po dogovoru znaša sedemletni  proračun unije skupaj 1824 milijard evrov.
Za Slovenijo so bila to tretja evropska proračunska pogajanja in predsednik Vlade RS Janez Janša z ekipo, je Sloveniji v Bruslju izpogajal sredstva za okrevanje in razvoj v višini 10.5 milijard evrov, od tega je 6.6 milijard evrov nepovratnih sredstev. 
Premier Janez Janša je povedal, da z vrha Evropske unije odhajajo zadovoljni: “Če govorimo o splošnem globalnem finančnem položaju Slovenije, gre pri celotnem obdobju sedmih let za 10,5 milijard sredstev, od tega je 6 milijard in 600 milijonov nepovratnih sredstev, znotraj tega je v okviru naše nacionalne ovojnice skoraj 3 milijarde evrov za kohezijsko politiko in milijarda ter 600 milijonov za skupno kmetijsko politiko. V okviru instrumenta za okrevanje imamo še 2 milijardi in 100 milijonov nepovratnih sredstev in 3 milijarde in 600 milijonov posojil.”
Pogajanja so bila za Slovenijo uspešna. Ob vseh dogovorjenih sredstvih pa še vedno ostajamo neto prejemniki sredstev, kar pomeni, da bomo še vedno lahko črpali evropska sredstva za projekte.