Pozno sinoči se je na cesto Zagorje – Čolnišče na odseku pod vasjo Čolnišče zrušil velik skalni podor. Cesta je do nadaljnjega zaprta, obvoz je prek Zasavske Svete gore, ker je lokalna cesta Sava – Mošenik zaradi poplavljanja Save zaprta.

vir: Občina Zagorje

Strokovne službe na ogledu

Šolski avtobus včeraj ni vozil, kako bo s šolskim prevozom danes in v prihodnjih dneh, bodo šole pravočasno obveščene, sporočajo iz občine Zagorje. Pobočje nad skalnim podorom si ogledujejo strokovne službe in geološki izvedenec. Skupaj bodo ocenili, ali razmere na pobočju dovoljujejo začetek sanacije, da bi lahko cesto čim prej odprli.

vir: Občina Zagorje

Skalna gmota v obsegu 100 kubičnih metrov

Pristojne službe si prizadevajo čim prej urediti obvozno pot na tem odseku, tako da bi promet lahko stekel čim prej. V skalnem podoru je na cesto zgrmela skalna gmota v obsegu več kot 100 kubičnih metrov. Sanacija območja bo trajala dlje časa, zato je trenutno edina rešitev intervencijska ureditev obvozne poti na tem odseku, za katero je dal odredbo poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite.

vir: Občina Zagorje

Skala je uničila varovalne mreže, ki so bile na tem odseku nameščene po žledolomu. Samo odstranjevanje skale bo zelo zahtevno, saj bo med drugim verjetno potrebno miniranje.

Previdno po zasavskih cestah!

Poleg tega je dostikrat v javnosti slišati, da je na celotnem območju Zagorske občine in tudi ostalega dela Zasavja, pred vsem nad glavno državno cesto Litija – Zidani most, ogromno grozečih skal in gmot, ki čakajo na spust v dolino. Zato je previdnost pri vožnji po teh ogroženih zasavskih cestah še kako dobrodošla.