Spet so se kresala mnenja …

V sredo, 12. februarja so se občinski svetniki občine Trbovlje zbrali na 9. redni seji. V skladu z dnevnim redom seje so obravnavali kar 11 točk aktualnih tem v trboveljski občini. In pri katerih točkah dnevnega reda so bile debate najbolj pereče?

 

Na seji je bil v drugi obravnavi potrjen nov statut občine Trbovlje, ki bo število svetnikov zmanjšal iz dosedanjih 25 na 21 članov občinskega sveta. Statut je bil usklajen in potrjen že v prejšnjem mandatu, mnenje opozicije pa je bilo, da statut pač ni akt, ki bi se spreminjal vsako leto in to so na seji tudi povedali.

Na seji je bil podan tudi predlog o prenehanju delovanja Zavoda za šport Trbovlje; le-ta naj bi se priključil Mladinskemu centru Trbovlje in postal njegov del pod novim imenom Zavod za mladino in šport Trbovlje. Svetniška skupina SDS je izrazila pomisleke glede omenjene združitve – po njihovem mnenju bo najverjetneje ena dejavnost prevladala nad drugo, tako kot se je to zgodilo že v drugih krajih, kjer so se odločili za podobno združitev. V svetniški skupini z žalostjo ugotavljajo tudi, da je Občina Trbovlje za slabih 30 tisočakov letno (kolikor znaša plača direktorja zavoda, kar bo edina finančna posledica) pripravljena žrtvovati šport v Trbovljah, dodali pa so še, da dvomijo, da lahko nekdo strokovno kvalitetno pokriva obe dejavnosti hkrati. Kljub izrečenim pomislekom je koalicija predlog združitve potrdila z 14 glasovi ZA, 9 PROTI, 2 občinska svetnika pa sta se glasovanja vzdržala.

Na predlog Občine Trbovlje je Občinski svet  potrdil tudi nove, višje cene pomoči na domu. S prvim marcem bo tako ekonomska cena znašala 19,44 € oziroma 1,73 € več kot doslej. Glede na to, da uporabniki plačajo 40% cene (ostalo pa občina), bo cena zanje ob delovnikih znašala 7,72 € na uro. Zaskrbljenost nad takšnim povišanjem cene so ponovno izrazili le v svetniški skupini SDS Trbovlje – občinska svetnica Alenka Forte iz svetniške skupine SDS je izpostavila, da je izračun narejen tako, da bi bilo potrebno tako za oskrbo ene osebe v trajanju osem ur plačati vrtoglavih 4.250 €, kar je nenormalno oziroma skregano z osnovnošolsko matematiko (gre namreč za štirikrat višje stroške, kot če bi bila oseba dejansko nastanjena v 24-urnem institucionalnem varstvu). Kljub vsemu pomisleki opozicije pri nobeni točki niso bili upoštevani –  glasovalni stroj Liste Jasne Gabrič je potrdil prav vse točke dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trbovlje.