Spoznajte prostovoljce in prispevajte svoj glas

Od včerajšnjega dne (12.11.2018) pa vse do nedelje, 25.11.2018, lahko glasujete za tiste prostovoljke ali prostovoljce, ki si po vašem mnenju zaslužijo naziv Prostovoljec leta 2018 in za tiste organizacije, ki po vašem mnenju najuspešnejše širijo vrednote prostovoljstva v regiji. Vabljeni, da s klikom na gumb pokažete ljudem, da je njihovo delo cenjeno. O kandidatih si lahko kaj več preberete spodaj, glasujete s klikom na ime in priimek.

V četrtek, 8.11.2018, je zasedala strokovna komisija, ki je na podlagi vseh prejetih predlogov za prostovoljce in prostovoljke ter organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce pripravila ožji izbor desetih kandidatov in kandidatk ter desetih organizacij, ki se potegujejo za prejem priznanja Prostovoljec leta 2018 in Prostovoljska organizacija leta 2018.

 

GLASOVANJE ZA PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCE

 1. Boris Gorenc

Prostovoljec sem zato, ker rad pomagam. Sem takšen po srcu. Zavedam se, da nikoli ne vemo kdaj bomo tudi mi potrebovali pomoč. Motivira me, da lahko pomagam drugim, ki potrebujejo pomoč in z mislijo, da sem nekomu pomagal čutim v sebi zadovoljstvo.

 1. Evgen Malis

Že od rane mladosti kot prostovoljec aktivno sodelujem v kulturnih društvih in soustvarjam kulturno dogajanje v Litiji. V teh letih sem si nabral veliko znanja in izkušenj, predvsem na glasbenem in organizacijskem področju. Motivira me timsko delo z mladimi prostovoljci, ki vnašajo svežo energijo, nova znanja in ideje v skupne projekte. Upam, da sem s takim delom motiviral mlajše generacije, da bodo tudi oni duh prostovoljstva nadaljevali in prenašali na še mlajše rodove in tako bogatili kulturno dediščino.

 1. Helena Odlazek

Od kar pomnim, sem rada pomagala ljudem in za to nisem pričakovala plačila. Na to, da sem postala prostovoljka ima velik vpliv družina in okolje za katerega so značilne knapovske vrednote – solidarnost in medsebojna pomoč ter zaupanje in razdajanje za sočloveka. S prostovoljnim delom sem se srečala že kot otrok, ko sem pomagala sosedom, v osnovni šoli pa tudi kot prostovoljka rdečega križa. Kasneje sem  postala prostovoljna gasilka, sedaj pa tudi kot medgeneracijska prostovoljka – voditeljica skupin za kakovostno staranje. V mojo prehojeno pot je vloženega veliko truda, znanja, modrosti, predvsem pa časa in dobre volje. Pri mojem delu me najbolj motivira iskra v očeh pri ljudeh, ko jim nesebično pomagaš, svojo hvaležnost pa pokažejo s stiskom rok in preprosto besedo hvala.

 1. Jani Janez Majes

Prostovoljec sem enostavno zato, ker rad pomagam po svojih najboljših močeh, moje prostovoljno delo pa je poplačano z novimi izkušnjami, prijateljstvi in občasno tudi kakšno zahvalo. Najpomembnejše pa je neko neopisljivo notranje zadovoljstvo z opravljenim dobrim delom… To je moja gonilna sila za prihodnost.

 1. Jerica Laznik

O tem, zakaj sem prostovoljka nisem nikoli razmišljala. Verjetno pa iz preprostega razloga – rada imam ljudi, tudi in predvsem takrat, ko jim življenje prinese hujše preizkušnje. Pri prostovoljnem delu me  motivira nasmeh, prijazen pozdrav in srečen pogled vsakogar, ki je kdaj potreboval pomoč in sem bila le kamenček v mozaiku dejanj, ki so mu olajšali življenje.

 1. Joža Ocepek

Prostovoljka sem že od svoje mladosti na različnih področjih dela z ljudmi. Nekoč je bilo prostovoljstvo samoumevno in z leti se je zakodiralo v meni. Če le hočeš, zmoreš  drugim pomagati ali kaj organizirati. Hkrati se od drugih tudi sam veliko naučiš. In na koncu vidiš iskrice veselja v očeh in slišiš besedo: »Hvala!«

 1. Jožica Brečko

S folkloro se srečujem že 40 let. Nekoč so mi »napovedali«, da bom imela tri otroke. Izgleda, da je ta tretji otrok FOLKLORA. Da vztrajaš in da se z vsem srcem predajaš moraš imeti rad tisto, kar delaš. Rad moraš imeti ljudi-takšne ali drugačne-kakršne ti prinese življenje. Res, da delam tudi v svoje veselje, delam pa tudi za narodov blagor, saj ljudje ne bi smeli pozabiti svojih korenin. Moje delovanje. V kulturi je v smeri lepega in dobrega, zase, ljudi v društvu in v dobrobit slovenstva.

 1. Ladislava Medvešek

Verjetno mi je bilo prostovoljstvo položeno v zibelko, saj sem že kot otrok rada priskočila na pomoč starejšim. Prostovoljno delo, tudi če je bilo potrebno vzeti v roke lopato (delovne brigade) mi ni bilo tuje. Pri delu v našem društvu mi je pomembno zadovoljstvo članov, njihovo veselje in radost, prav tako pa tudi njihova medsebojna pomoč in druženje.

 1. Mirko Plaznik

Več kot 55 let delam na področju rekreacije in športa. Ustanovil sem prvo rekreacijsko športno društvo v Sloveniji – RŠD Kolinska. Prvi v Sloveniji sem uvedel razgibavanje med delovnim časom in to v Kartonažni Ljubljana. Vse delavnosti sem opisal v moji avtobiografiji leta 2016 pod naslovom:  MOJ  SVET  ŠPORTA. Leta 2000 sem prevzel vlogo referenta za šport in rekreacijo v Društvu upokojencev Litija, kjer to delo opravljam z veseljem, nudim strokovno pomoč in vzpodbujam vrstnike, da se udeležujejo raznih vrst rekreacije in ne nazadnje s športniki upokojencev Litija dosegamo lepe športne uspehe.

 1. Slavi Gala

Pred davnimi časi sem prebrala misel  Meltzer Bernarda. »Blagoslovljeni so tisti, ki lahko dajejo in si tega nikoli ne zapomnijo in tisti, ki  jemljejo, pa tega nikoli ne pozabijo.« Misel mi je osvojila srce in tako sem se odločila za moj osnovni poklic  medicinske sestre. Z vsem srcem sem se odločila pomagati ljudem in  čim  hitreje vrniti nasmeh na njihove žalostne obraze. S tem prepričanjem sem  kmalu stopila tudi na pot prostovoljstva. Težko predstavim kje in kaj vse sem počela, kot prostovoljka, vedno pa sem  pri vsakem mojem delu občutila zadovoljstvo pri pomoči sočloveku. V zadnjem času  sem pristopila k projektu viška hrane, z željo da bi vsi ljudje živeli človeku dostojno življenje.  Vedno, ko  sem se odločila  pomagati  sem  ugotovila, da je prostovoljstvo   predvsem zadovoljstvo, ki vleče samo naprej, naprej v nove projekte.

GLASOVANJE ZA ORGANIZACIJE

V ožji izbor organizacij, ki se potegujejo za prejem priznanja Prostovoljska organizacija 2018   leta 2018 so se uvrstile spodaj predstavljene organizacije. Vabljeni, da glasujete za tisto organizacijo, ki si po vašem mnenju zasluži prejem priznanja Prostovoljska organizacija leta 2018.

 1. Dobrodelno društvo Fundacija Svečka

Poslanstvo Fundacije Svečka je vzpodbujati racionalni način življenja za skupno dobro. Naša osnovna naloga je omogočati bolj kakovostno in zdravo življenjsko okolje v Sloveniji. Naša strategija temelji na načelih trajnostnega razvoja, po katerih sredstva prekomerne potrošnje preusmerjamo v dobrodelne namene. Poslanstvo uresničujemo s paleto akcij, od katerih je najbolj znana ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov. V tem projektu osveščamo in vzpodbujamo ljudi, da ob prvem novembru, del sredstev, ki bi jih sicer namenili za krašenje grobov, namenijo za reševanje življenj ob enem pa s tem ohranjajo naše okolje.

 1. Društvo prijateljev mladine Trbovlje

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna, prostovoljna, človekoljubna, neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Delovanje DPM temelji na razvijanju temeljnih vrednost prostovoljnega dela. Temeljna načela delovanja zajemajo ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe, spoštovanje vrednosti življenja otrok, mladostnikov in družin, prostovoljno delo, neprofitnost, strpnost do drugačnih, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi organizacijam ter nestrankarsko delovanje. Osnovna področja delovanja: prosti čas in letovanja, teden otroka, teden družin, veseli december, socialno humanitarni program, izobraževanja in organizacija ostalih prireditev

 1. Društvo tabornikov Rod Polde Eberl – Jamski Zagorje

Eno izmed mnogih taborniških gesel in hkrati tudi naše poslanstvo se glasi: “Taborniki ustvarjamo boljši svet!”

 1. Društvo za preprečevanje osteoporoze Trbovlje

Društvo aktivno sodeluje pri vzgoji preprečevanja osteoporoze, vključuje se v različne oblike preventivne dejavnosti in medsebojne pomoči ter člane seznanja o novih dosežkih na področju zdravljenja osteoporoze.

 1. Karate klub Kensei

Karate klub Kensei je bil ustanovljen leta 2008. Namen ustanovitve je bil omogočiti najkakovostnejšo vadbo tradicionalnega karateja v Litiji, tako za otroke kot odrasle. Tradicionalni karate-do je starodavna samoobrambna borilna veščina, ki izvira iz Japonske in za samoobrambo ne uporablja orožja. KK Kensei si predstavljamo kot klub, ki združuje in tesno povezuje tako mlade kot starejše člane, da skupaj spoznavamo karate kot borilno veščino. Cilj udeleževanja tekmovanj je predvsem sodelovanje in ne zmagovanje. Osnovni moto tradicionalnega karateja ni v zmagi, ampak v tem, da ne izgubiš. V KK Kensei imamo okoli 50 članov, od tega je šest trenerjev, ki prostovoljno učijo in trenirajo ostale člane.  Treniramo v Litiji in Gabrovki.

 1. Kulturno društvo Podkum

Kulturno društvo Podkum je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom, da uresničujejo kulturne interese in prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v okolju. Poslanstvo našega društva je spodbujanje razvoja kulturne dejavnosti, na lokalni ravni obogatiti kulturno in družbeno življenje ljudi ter povezovanje in sodelovanje z drugimi društvi. Vedno več dejavnosti v okviru društva namenjamo otrokom in mladim. Njihov glavni namen je, da popestrimo počitnice, jih kaj naučimo in prebudimo ustvarjalnost. V letu 2017 je imelo društvo 38 članov, od tega je bilo 42 % članov starih do 30 let kar pomeni, da naše društvo sestavlja zelo mlada populacija. Mladi so vedno bolj aktivni pri delovanju društva, kar se odraža tudi pri večjem številu aktivnosti in dogodkov. Vsi člani sodelujejo prostovoljno.

 

 1. Kulturno umetniško društvo Jevnica

KUD Jevnica smo nosilci kulturne dejavnosti v kraju ter nosilci živega ljudskega izročila. V organizaciji skrbimo za ohranjanje kulturnega izročila in dediščine v kraju. V okviru devetih sekcij organizacije skrbimo za prav za vse generacije prebivalcev. Močno si prizadevamo v smeri spodbujanja medsebojne pomoči in sodelovanja med krajani. Smo organizacija, ki deluje v javnem interesu in obstajamo že 90 let v katero je vključenih 10-15% prebivalstva Jevnice. Zelo dobro sodelujemo z ostalimi organizacijami iz Jevnice in s skupinami aktivnostmi zagotavljamo visoko kakovost življenja vseh. Naše programe izvajajo izjemni kadri in ponosni smo, da se v njih vključuje vedno več ljudi tudi iz drugih krajev Občine Litija. Delovanje  organizacije v celoti temelji na prostovoljskem delu.

 1. Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija

Medgeneracijsko glasbeno Društvo Litija zastopa in združuje preko 50 glasbenikov vseh generacij in zvrsti. Poleg glasbenikov  društvo nudi podporo tudi drugim ustvarjalcem. Primarni namen je omogočiti članom mentorsko pomoč pri ustvarjanju, tehnično pomoč, administrativno pomoč ter vse, kar ustvarjalci potrebujejo za svoje ustvarjanje. Še posebno pozornost posvečamo mladim neizkušenim glasbenikom, katerim naši izkušeni člani nesebično delijo svoje znanje in nasvete. Društvo razpolaga s svojim glasbenim studiom, ozvočenjem, odrom in razsvetljavo. Največji projekt društva je izvedba dvodnevnega Festivala glasbenih skupin, ki se bo v parku dvorca Ponoviče pri Litij naslednje leto odvil že šestič zapored. Festival je največji tovrsten festival v zasavski regiji, kar predstavlja največjo dodano vrednost dela članov društva in je izveden izključno s strani prostovoljcev različnih generacij.

 1. Prostovoljno humanitarno društvo HUMANITARKA

Društvo HUMANITARKA je bilo ustanovljeno leta 2017, na humanitarnem področju pa kot prostovoljci delujemo že vrsto let. Za ljudi v stiski in na socialnem dnu zbiramo življenjsko potrebna sredstva, prav tako sprejemamo donacije ljudi, podjetij in organizacij. Od ustanovitve se je naš spekter dejavnosti zelo razširil, med našimi prostovoljci je večina invalidov, med počitnicami tudi dijaki, ki se usposabljajo pod mentorstvom ustanoviteljice društva Adrijane Čereković, izvajamo pa tudi socialno aktivacijo. Invalidom, slabovidnim, starejšim in obolelim občasno nudimo pomoč na domu. Trudimo se pomagati, kolikor je mogoče, najbolje nam gre z oblačili in obutvijo, saj je tudi večina donacij v tej obliki. Prostovoljci našega društva so zelo predani svojemu delu in poslanstvu, so zelo pridni in prizadevni. Prav vsi se resnično trudimo pomagati vsem pomoči potrebnim.

 1. Šklab – Klub zasavskih študentov

ŠKLAB – klub zasavskih študentov je organizacija, ki jo sestavlja ekipa marljivih prostovoljcev – aktivistov, ki skozi celo leto skrbijo za organizacijo in izvedbo najrazličnejših projektov, kot so Kres Kisovec, koncerti, izleti, smučanja, turnirji, delavnice, izobraževanja, humanitarni dogodki, tematske zabave, razni športni dogodki… Skratka, za vsakogar se najde nekaj! Prioritetno sicer delujemo za študente in dijake, vendar so na naše projekte vabljeni tudi drugi iz vseh starostnih skupin.