SPREJET ZAKON O GASILSTVU

V časih, ko vsakodnevno poslušamo poročila o požarih in požrtvovalnih gasilcih, ki intervenirajo, je dobrodošla novica, da je Vlada RS sprejela Zakon o gasilstvu.

  • Novi zakon bo končno le uredil enotna zavarovanja za VSE slovenske gasilce;
  • Sprejeta je tudi posebna dohodninska olajšava v višini 1.500 EUR za operativne gasilce.
  • Občine bodo s prihodnjim letom prejele dodatne 4 milijone EUR za sofinanciranje nakupa gasilske opreme.
  • Prvič doslej je zagotovljeno 20 milijonov EUR za nakup sodobne opreme za hiter odziv ob naravnih nesrečah.

Z novim zakonom o gasilstvu  so na novo opredeljene operativne naloge gasilstva. Poleg prostovoljnega operativnega gasilca novi zakon opredeli tudi gasilca pripravnika ter gasilca veterana. Poudarek je na operativnosti prostovoljnih gasilcev, pogoj za vse poklicne gasilce pa je obvezno usposabljanje. Novi zakon daje tudi možnost, da se organizira skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki delujejo v posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih. Eden od členov zakona pa govori tudi o povezovanju poklicnih gasilskih enot.

Gre za prve večje spremembe zakona po kar 17 letih.  Trenutna vlada je za razliko od dosedanjih levih vlad le prisluhnila gasilcem in odlično sodelovala z gasilskimi organizacijami – od gasilske zveze do gasilskih društev. Navkljub kritičnemu mnenju sindikata poklicnih gasilcev so gasilci zadovoljni s sprejetimi zakoni v dobro in korist slovenskega gasilstva – tudi s pomočjo države v času epidemije, pa čeprav v tem času niso mogli imeti prireditev in prodaje koledarjev. Veseli jih, da se namenja veliko sredstev za gradnje zaščitno reševalnih centrov, za zaščitno opremo … predvsem pa končno urejenega zavarovanja in dohodninske olajšave, ki jo prinaša novo sprejeti zakon. Po sedmih letih usklajevanj in lepih besed je status prostovoljnih in poklicnih gasilcev končno urejen.

Ker – tako kot je zapisal poslanec Boris Doblekar – si slovenski gasilci to zaslužijo!