Spremembe v vodstvu Steklarne Hrastnik

Peter Čas bo 1. maja postal namestnik generalnega direktorja, avgusta pa generalni direktor Steklarne Hrastnik.

Hrastnik, 24. aprila 2017 − Leto 2016 je bilo za Steklarno Hrastnik še eno uspešno poslovno leto. Celotni prihodki so znašali 54,1 milijona evrov. Dobiček pred davki − brez upoštevanja izplačila odškodnine* je znašal 7,62 milijona evrov in je bil za 7 odstotkov višji kot v letu 2015. Dobro poslovanje je rezultat novih naložb v lanskem letu, predvsem dveh novih kontrolnih linij za embalažno steklo in vstopa v nov segment kozmetične embalaže.

Steklarna Hrastnik je v zadnjih sedmih letih vložila 38 milijonov evrov v posodobitev proizvodnje. Leto 2016 so zaznamovale predvsem naložbe v proizvodnjo embalažnega stekla. Z dvema novima linijama avtomatske kontrole kakovosti in ponovno uvedbo dvojne kaplje so v tej enoti povečali proizvodne zmogljivosti in dvignili kakovost steklarskih izdelkov. V enoti namiznega stekla pa so dodali nov stroj in kontrolno linijo za proizvodnjo kozmetične embalaže, saj je Steklarna Hrastnik v lanskem letu vstopila v ta zanjo povsem nov tržni segment. Nov proizvodni program v enoti namiznega stekla bo po pričakovanjih dvignil dobičkonosnost te enote.

Rezultati naložb v 2016 se že odražajo v rezultatih poslovanja v prvem kvartalu letošnjega leta. Celotni promet v prvem trimesečju letošnjega leta je znašal 14,4 milijonov evrov, kar je za 4,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za slabih 33 odstotkov je večji tudi dobiček pred davki v primerjavi s prvim kvartalom 2015 in je znašal 2,34 milijona evrov.

foto: arhiv Steklarna Hrastnik

Steklarna Hrastnik je tudi v letu 2016 intenzivno vlagala v zaposlene. Za razvoj in izobraževanje zaposlenih so lani namenili kar 561 tisoč evrov. V zadnjih sedmih letih so v izobraževanje zaposlenih vložili 2,8 milijona evrov. Zabeležili so tudi rast dodane vrednosti na zaposlenega, ki je v zadnjih sedmih letih zrasla za  več kot še enkrat.

»Naložbe v lanskem letu so udejanjanje naših strateških usmeritev in dobri poslovni rezultati kažejo, da smo se odločili prav,« je ob predstavitvi poslovnih rezultatov dejal Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik. »Prihajajoče obdobje pa bo za nas nekoliko drugačno. Usmerili se bomo v iskanje tarč za strateške prevzeme in združevanja s konkurenčnimi podjetji. S tem bomo dodatno utrdili naš položaj na mednarodnem trgu kot visoko kakovostni proizvajalec steklenih izdelkov.«

 Spremembe v vodstvu podjetja

foto: arhiv Steklarna Hrastnik

Zaradi nove poslovne strategije Steklarne Hrastnik se podjetju obetajo spremembe v vodstvu. S 1. 5. 2017 se bo vodstvu Steklarne Hrastnik pridružil Peter Čas kot namestnik generalnega direktorja, s 1. 8. 2017 pa bo prevzel tudi mesto generalnega direktorja Steklarne Hrastnik. Andrej Božič se bo z začetkom avgusta umaknil iz operativnega vodenja Steklarne Hrastnik in se bo usmeril v strateški razvoj steklarne. Skrbel bo za pridobivanje potencialnih vlagateljev in iskanje prevzemnih tarč ter združevanj s konkurenčnimi podjetji, in sicer s ciljem, da Steklarna Hrastnik postane vodilno podjetje  v svoji tržni niši.

Steklarna Hrastnik