Srčevke iz Trbovelj s klekljanjem predstavnice kulturne dediščine človeštva

VIR: nesnovnadediscina.si

V sredo, 4. septembra ob 12.00, je bil na Ministrstvu za kulturo sprejem za nosilce enot Klekljanje čipk v Sloveniji in Veščina suhozidne gradnje, znanje in tehnike, ki sta bili vpisani na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Med osemnajstimi prejemniki faksimila listine so bile tudi članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke s sedežem v Trbovljah, kot enim od nosilcev, ki so bili navedeni v nominaciji.

Slovenija je leta 2008 ratificirala Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, istega leta je začel nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V Register sta med 72 enotami tudi veščini klekljanja v Sloveniji in suhozidne gradnje, ki sta bili novembra 2018 vpisani na Unescov Reprezentativni seznam kulturne dediščine človeštva. Gre za mednarodni seznam, ki odraža raznolikost nesnovne kulturne dediščine, osvešča o njenem pomenu in spodbuja dialog, ki spoštuje kulturno raznolikost.