Sredstva za dvig plač so zagotovljena in jih bodo izvajalci zdravstvenih storitev tudi dobili, je včeraj zagotovil minister za zdravje Samo Fakin. Sredstva lahko pričakujejo v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Če bo treba, pa jih bodo dobili tudi za nazaj, je Fakin dejal ob robu obiska v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča. Kot je napovedal Fakin, bo splošni dogovor na vladi do konca januarja, pogodbe pa se bodo sklepale februarja.

Ministrstvo za zdravje je pred tem v sporočilu za javnost pojasnilo, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v okviru decembra sprejetega finančnega načrta za letos zagotovil vsa dodatna sredstva za dvig stroškov dela v zdravstveni dejavnosti, ki bodo posledica zadnjega plačnega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja.

BOLJŠE ZDRAVSTVENE STORITVE

Pri tem so spomnili, da letošnji finančni načrt zavoda, ki ga je skupščina zavoda sprejela 18. decembra lani, v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za lani predvideva za 172 milijonov evrov višje prihodke. Dodatna sredstva bodo med drugim predvidoma namenili za izboljšanje dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, predvsem za odpravo nedopustno dolgih čakalnih dob z večjim obsegom programov (20 milijonov evrov).

Za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev z dvoodstotnim splošnim povišanjem cen naj bi namenili 39 milijonov evrov ter v okviru selektivnega povečanja ali znižanja cen zdravstvenih storitev, izhajajoč iz ugotovitev stroškovnih analiz, 49 milijonov evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, je v sredstva za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev vključeno tudi povišanje stroškov dela zaradi dogovora s sindikati.

Poraba razpoložljivih sredstev ZZZS za leto 2019 bo določena v postopku partnerskih dogovarjanj. Po njih bodo splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 posredovali v potrditev vladi, ki bo odločila tudi o morebitnih spornih vprašanjih, če sporazuma ne bo mogoče doseči v okviru arbitraže.