Vir fotografije: spletna stran Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si/objava/685176?fbclid=IwAR0_zwXPJom_NRXLBi5XQEY0BZFYn9WbGEPa9N9DfmHdANAgrQM0oPaiCU8

V Trbovljah trenutno najbolj “vroča” tema so zneski na položnicah za ogrevanje. Gre za zneske ogrevanj, ki so jih Trboveljčani prejeli za mesec december, ki je bil – za ta letni čas – topel mesec. Po družabnih omrežjih zato posamezniki pozivajo k uporu proti tako visokim zneskom za ogrevanje, saj pri marsikomu s tem ogrožajo eksistenco.

 

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem se toplota prenaša po cevnem omrežju od proizvodnega vira k posameznim uporabnikom ogrevanja. Na območju Trbovelj je distributer toplote, proizvedene v toplarni Polaj, Komunala Trbovlje. Porabniki se lahko odločijo za plačilo ogrevanja po dejanski porabi ali pa izkoristijo možnost akontativnega plačevanja ogrevanja skozi celo leto. Ne glede na to, na kakšen način pa se posamezniki odločijo poravnati znesek za ogrevanje, pa je le-to v Trbovljah med najdražjimi v Sloveniji.

Občina Trbovlje je k problemu visokih zneskov ogrevanj pristopila sistematično. Že na svoji lanski 24. seji Občinskega sveta so sprejeli Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2022/2023. Družine in samske osebe bodo tako lahko zaprosile za finančno pomoč – ob izpolnjevanju pogojev bodo prejeli do 3 mesece pomoči, pri čemer bo mesečni znesek pomoči priznan do polovice stroška ogrevanja na položnici oziroma do največ 100 €.

Trboveljčani, ki se ogrevate na daljinsko ogrevanje, lahko torej na Občini še vedno zaprosite za finančno pomoč, ki vam bo v pomoč pri plačilu položnice. Žal pa to velja le za tiste, ki ste priključeni na daljinsko ogrevanje – vsi tisti, ki se ogrevate na klasična drva, pelete, kurilno olje ali druga ogrevalna sredstva, boste še vedno morali sami zagotoviti sredstva zanje, da vas ne bo zeblo.