Steklarna Hrastnik za digitalno preobrazbo namenja pet milijonov evrov

Steklarna Hrastnik bo v digitalizacijo in informatizacijo v naslednjih štirih letih vložila okoli pet milijonov evrov, kar ji bo omogočilo postavitev ogrodja za doseganje najvišjih standardov industrijske komunikacije med napravami. V to vrednost ni zajeta avtomatizacija procesov, ki predstavlja ločen in večji del vlaganj, navajajo v družbi.

Kot je omenil direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas, obstoječo proizvodnjo zelo intenzivno posodabljajo. Ena večjih povezanih investicij v naslednjih letih bo tudi postavitev nove proizvodne enote v Hrastniku, večje steklarske peči in proizvodnih linij z najnovejšo dostopno tehnologijo digitalizacije, avtomatizacije ter energetske učinkovitosti.

“Z implementacijo najnovejših tehnologij bomo na industrijsko procesnem nivoju kombinirali trajnostne pristope zelene tehnologije, kot so fotovoltaika, vetrna energija in vodikove tehnologije, v kombinaciji z zmanjšanimi vrednostmi porabe fosilnih goriv, kar bo novost na področju steklarstva. V povezavi z novo proizvodno enoto, smo že začeli z izdelavo idejne projektne dokumentacije, od same konceptne faze naprej pa skrbno upoštevamo načrt, ki smo ga prejeli od družbe Simens in je osnova tudi za elektro-informatizacijski koncept,” je pojasnil Čas.

S povečanim proizvodnim obsegom pričakujejo predvsem dvig izobrazbene strukture zaposlenih. Osredotočali se bodo na specializacijo, kadre z visoko dodano vrednostjo, ki obvladajo procese digitalne transformacije ter najnovejše tehnologije. Pri tem upoštevajo, da so pridobljena znanja s področja steklarstva nenadomestljiva in je znanje vseh zaposlenih, ki danes opravljajo poklic v podjetju izrednega pomena. Ravno zato se osredotočajo na nadgradnjo znanj njihovih zaposlenih na področju kompetenc potrebnih za delo v okolju industrije 4.0.

Steklarna Hrastnik je znana po svoji fleksibilnosti in sposobnosti izdelovanja tehnično najzahtevnejših steklenih izdelkov najvišje kakovosti iz enega najčistejših stekel na svetu, ki dosega lesk kristala. Ravno zaradi teh lastnosti se povpraševanje po steklenicah narejenih v Steklarni Hrastnik, v segmentu najvišje kakovosti, povečuje. Poleg tega se vse bolj zavedajo argumenta, da se steklo lahko vedno reciklira, kar je v primerjavi s PET in ostalo embalažo velika okoljevarstvena prednost.

Družba Siemens je konec oktobra Steklarni Hrastnik predala načrt za digitalno preobrazbo. Načrt na 180 straneh jasno opredeljuje obstoječe procese in natančno opisuje prihodnje projekte v smeri digitalizacije. Predstavljeno je tudi sosledje projektov, t.i. roadmap, ki jasno definira, kako naj se projekti med seboj povezujejo, kakšna naj bo pot implementacije ter kako naj bodo tehnologije medsebojno kompatibilne, da bo dosežen največji učinek.

vir: STA