Novi župan Hrastnika Marko Funkl se bo danes srečal z generalnim direktorjem Steklarne Hrastnik Petrom Časom, s katerim bosta govorila o gradnji novega proizvodnega obrata v obrtni coni, ki jo bo ob tovarni uredila hrastniška občina. Kot je Funkl povedal, je prepričan, da bosta s Časom našla skupni jezik. Ureditev obrtne cone naj bi stala okrog štiri milijone evrov, od tega bo približno 3,3 milijone evrov evropskih sredstev. V coni naj bi odprli 70 novih delovnih mest.

Steklarna Hrastnik, ki je najprej nameravala graditi tovarno na Poljskem, a si je potem zaradi pomanjkanja delavcev s potrebnim znanjem premislila, se je odločila program super premium stekla razvijati na lokaciji v Hrastniku.

Nadzorni svet je že odobril pripravo projektne dokumentacije za dodatno širitev zmogljivosti oz. gradnjo novega proizvodnega obrata v Hrastniku, katere vrednost je ocenjena na približno 45 milijonov evrov. Gradnja, ki naj bi se začela predvidoma leta 2020, bo zaključena leta 2022.

V okviru te naložbe bo steklarna postavila dodatno peč, ki bo proizvajala 150 ton stekla na dan, in celoten obrat, ki bo vključeval novo zmesarno, proizvodnjo steklenic in avtomatsko kontrolo kakovosti ter embaliranje izdelkov, razširitev lastnega obrata za dekoracijo, nove skladiščne prostore ter ostalo potrebno infrastrukturo.

Po napovedi steklarne bo v naslednjih petih letih zaključen tudi projekt digitalizacije. Načrt digitalizacije so pripravili skupaj s podjetjem Siemens. V naslednjem letu je načrtovana investicija za ta namen v višini treh milijonov evrov.

O ZAPRTJU RUDNIKA HRASTNIK TRBOVLJE IN RAZMERAH HRASTNIŠKEGA GOSPODARSTVA

Glede zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, kar naj bi se zgodilo konec leta 2020, je Funkl dejal, da je treba ohraniti rudarsko dediščino in jo izkoristiti v turistične namene.

Na vprašanje, kakšne so razmere v hrastniškem gospodarstvu, je Funkl odgovoril, da niso na slabšem kot drugi deli Slovenije. “Moramo pa se zavedati, da zasavska regija nima neposrednega dostopa do avtoceste in to gospodarstvu povzroča nekaj logističnih težav. Pričakujemo, da se bo država leta 2020 res lotila gradnje cestnih povezav Hrastnik-Zidani Most in Hrastnik-Rimske Toplice,” je dejal Funkl.

Hrastniška občina je letos dokončala prenovo podružnične osnovne šole Narodnega heroja Rajka v Dolu pri Hrastniku. Vrednost del je znašala okrog 3,9 milijonov evrov, večino sredstev je zagotovila občina sama, za kar se je morala zadolžiti.

Prav tako je stekla sanacija območij, ki so bila poškodovana v neurju leta 2016. Vrednost teh del je znašala 2,5 milijona evrov, od tega je država prispevala 2,1 milijona evrov.

Letos je stekla tudi zamenjava avtobusnih postajališč v Hrastniku.