IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS je na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pridobil sredstva za izvajanje ŠTUDIJSKIH KROŽKOV.

ŠTUDIJSKI KROŽKI so v Litiji novost in se v našem okolju izvajajo prvič. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se učijo in družijo interesenti in radovedni ob določeni tematiki. Vsebino, potek in zahtevnost učenja si udeleženci izbirajo sami. Povprečno se krožek izvede

v okviru sedmih srečanj. Študijski krožki so dejavni pri ohranjanju vitalnosti in pri razvoju domačega okolja, v katerem živimo, promovirajo vseživljenjsko učenje, sožitje ter prispevajo k socialni aktivaciji, k razvoju podeželja ter k osebnemu razvoju posameznika.

Vir: arhiv IC GEOSS

Krožki so brezplačni in so dostopni VSEM, ki jih tovrstno učenje zanima in so se pripravljeni kaj novega naučiti, svoje izkušnje pa deliti z drugimi ter tako pripomoči k razvoju ožje ali širše skupnosti.

Moj Sitarjevec

Krožek je namenjen spoznavanju leta 1965 zaprtega rudnika Sitarjevec z namenom odkrivanja lokalne kulturne dediščine ter promocije rudnika kot naravoslovne znamenitosti. Skušali bomo poiskati pripovedi in legende o rudniku, ki predstavlja velik potencial za razvoj lokalnega okolja.

Gozd za zdravje

Krožek je namenjen vsem ljubiteljem gozda, ki jim dobro počutje in učinkovito preživljanje prostega časa v naravi pomeni veliko. Skupaj bomo odkrivali pojme, kot so gozdna terapija, gozdna kopel, gozdni selfness ipd.

Vrnem ti milo za žajfnico in žavbo

Krožek je namenjen spoznavanju ter izdelavi naravne kozmetike, promociji zdravega življenjskega sloga ter uporabe ekoloških proizvodov.

Čuječnosti

Krožek je namenjen vsem, ki bi radi usmerjeno delovali na svojem osebnostnem razvoju in dobrem počutju s pomočjo učinkovitega orodja za osebnostno rast in psihološko spoprijemanje s težavami.

Študijski krožek Informacijsko komunikacijsko, kjer bomo pridobivali digitalne veščine, smo namenili članom Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Vir: arhiv IC GEOSS

V krožek Naj raste medgeneracijski vrt pa so se vključili prebivalci Doma Tisje, kjer jih bodo obiskali tudi otroci iz prilagojenega programa Osnovne šole Litija. Krožek je namenjen

medgeneracijskemu sodelovanju, mreženju, sprejemanju ter zasaditvi prvega medgeneracijskega vrta v Litiji na eni izmed teras Doma Tisje, enota Litija.

»Na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. se trudimo, da bi lahko odraslim v našem okolju ponudili čim več brezplačnih učnih vsebin, ki bi krepile njihove poklicne in osebnostne kompetence, saj so ljudje in njihov potencial tisti, ki predstavljajo največje bogastvo vsake skupnosti.«, so zapisali na svoji spletni strani IC Geoss iz Litije.