SVEA Zagorje (že) sedmič na dražbi! Bo tokrat prodana?

Stečajni upravitelj zagorske Svee Tomaž Kos bo konec januarja na javni dražbi znova poskusil prodati proizvodni kompleks s proizvodnimi stroji in opremo. Tokrat, gre za sedmi poskus prodaje, se je odločil za javno dražbo z zniževanjem izklicne cene, potem ko je v predhodnih šestih poskusih premoženje skušal prodati z zbiranjem zavezujočih ponudb, poroča sta.

Prodaja se leva stran proizvodnega kompleksa v velikosti 28.328 kvadratnih metrov z ostalimi spremljajočimi objekti ter proizvodnimi stroji in opremo. Likvidacijska vrednost nepremičnin je ocenjena na 2,007 milijona evrov, premičnin pa nekaj več kot 735.000 evrov.

vir: Pixabay

Nepremičnine in premičnine se prodajajo v kompletu, izhodiščna cena za dražbo, ki je sklicana za 31. januar, pa je postavljena pri 1,3 milijona evrov. To je za 52,60 odstotka nižje od likvidacijske vrednosti, izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa.

Varščina za sodelovanje na dražbi znaša 65.000 evrov, na njej pa lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki varščino vplačajo. Zainteresirani kupcu morajo varščino vplačati dan pred dražbo, sicer na njej ne morejo sodelovati. Vplačana varščina se šteje v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila.

Če na dražbi noben od dražiteljev ne bo sprejel izklicne cene, se bo ta v nadaljnjih korakih zniževala za 50.000 evrov. Do katere cene se bo zniževala, ni znano. Vodja dražbe sicer lahko kadarkoli in v kateremkoli koraku odstopi od javne dražbe.

V prvih dveh poskusih je omenjeno premoženje prodajal v okviru prodaje celotnega poslovnega kompleksa Zagorje, nato je premoženje štirikrat poskušal prodati samostojno. Vsi dosedanji poskusi so bili neuspešni. Je pa stečajnemu upravitelju iz tega sklopa uspelo prodati premično lakirnico.

Družba Svea, ki je 65 let izdelovala kuhinje, je šla v stečaj decembra leta 2013. Upravitelj je priznal za nekaj manj kot 16 milijonov evrov terjatev, od tega 11,6 milijona evrov zavarovanih in 1,5 milijona evrov prednostnih.

Od začetka stečaja je upravitelju z unovčitvijo premoženja uspelo pridobiti 6,6 milijona evrov denarnih sredstev, ki jih je namenil za stroške delovanja (1,5 milijona evrov), poplačilo terjatev ločitvenim upnikom (3,5 milijona evrov) in prednostnim upnikom (približno 765.000 evrov). Tako zdaj stečajna masa znaša nekaj manj kot 767.000 evrov.

Blagovno znamko Svea je medtem kupila Zlatarna Celje in jo vrnila na pohištveni trg.