Danes obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Letos ta dan poteka v znamenju spodbujanja invalidov k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi. V skladu z evropsko strategijo o invalidih morajo imeti invalidi in osebe s posebnimi potrebami zagotovljene enake pravice kot preostali del populacije.

 

»Dostopnost do storitev je nujen pogoj za aktivno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi. Z Aktom o dostopnosti, o katerem smo glasovali tudi v Evropskem parlamentu, smo v Evropski uniji še korak bližje k izpolnjevanju vseh pogojev, da se invalidom in osebam s posebnimi potrebami zares omogoči polno vključevanje v družbo. Izključevanje na podlagi invalidnosti je nedopustno. Zagotovo še obstajajo področja, na katerih so potrebne izboljšave, vendar smo na pravi poti. Prav pa je, da na ta področja aktivno opozarjamo,« ob tem dodaja evropska poslanka Romana Tomc.

V Evropskem parlamentu deluje tudi posebna medskupina za pravice invalidov, katere podpornica je tudi Romana Tomc. Opozarjajo na rešitve, ki bi invalidom omogočile lažje vključevanje v družbo, Evropsko unijo in države članice pozivajo k enotnemu priznavanju invalidnost v vseh državah Unije, kar bi invalidom omogočilo lažje iskanje zaposlitve tudi v tujini. Opozarjajo tudi na to, kako pomemben je za invalide stabilen dohodek. Nižanje dodatka za invalidnost ni pravi način, da se invalidno osebo spodbudi k bolj aktivnem vključevanju. Dostopnost, podporne strukture, stanovanjske rešitve in druge so tiste, ki jim bodo pomagale, da v družbi polno zaživijo.

»Pogosto pa ni težava samo pri izvedbi in oblikovanju ukrepov in rešitev, ampak v ljudeh samih. Tako na strani tistih, ki invalidov ne sprejemajo enako, kot tudi na strani invalidov samih. Invalidna oseba je, ne glede na to, ali gre za otroka, dijaka, študenta, odraslega človeka ali kogarkoli drugega, enak, enakopraven in enakovreden del družbe. V družbeno življenje lahko prispeva svoje moči, znanje, talente ter s tem obogati gospodarsko, kulturno, politično, znanstveno, umetniško ali športno življenje naše družbe. Potrebujejo le nekaj poguma in seveda priložnosti. Zato naj bo današnji dan poziv vsem nam, da invalide sprejemamo kot sebi enakopravne, ter seveda vsem invalidom, da tudi sami sebe vidijo v tej luči,« zaključuje Romana Tomc.

V SLOVENIJI ŽIVI Z INVALIDNOSTJO 170.000 LJUDI

V prizadevanjih za izboljšanje položaja invalidov in oseb s posebnimi potrebami je bila leta 2006 sprejeta konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav. Ratificirale so jo vse države članice EU, Slovenija jo je podpisala marca 2007.

V Sloveniji je bila od tedaj sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije, od zakona o izenačevanju možnosti invalidov pa do zakona o osebni asistenci. Med prihodnjimi izzivi pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpostavljajo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Po svetu živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti. V Sloveniji z invalidnostjo živi 170.000 ljudi, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalstva.