Zaradi krepkega zvišanja cen zemeljskega plina in premoga, najverjetneje pa tudi nafte, se bo ogrevanje podražilo. Energetska kriza bo prizadela marsikaterega posameznika, zato so na Občini Trbovlje pričeli pripravljati ukrepe za pomoč najbolj prizadetim.
 
Občina Trbovlje je tako v sodelovanju z trboveljskim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije in s CSD Zasavje – Enoto Trbovlje pričela pripravljati pravilnik za podelitev pomoči občanom, ki se ogrevajo na vročevod; le-ta bo obravnavan na decembrski seji Občinskega sveta Občine Trbovlje. Če bo pravilnik sprejet, bodo – po besedah županje – lahko občani že od 1. januarja 2022 vložili vlogo za pomoč v obliki delnega plačila stroškov ogrevanja.
Več informacij v zvezi s pravilnikom za dodelitev subvencij bo na voljo po 20. decembru.